Vrienden van St. Elisabeth

Draagt u een steentje bij?

Werken en
leren

St. Elisabeth
zoekt gemotiveerde
en enthousiaste
medewerkers

Bekijk de vacatures

Donateurs gevraagd voor de Stichting Vrienden van St. Elisabeth

Stichting Vrienden van St. Elisabeth heeft als doel: het behartigen van het welzijn – in de ruimste zin van het woord- van bewoners en/of medewerkers van het Woonzorgcentrum St. Elisabeth te Roosendaal. De Stichting spant zich in om alles wat daarvoor bevorderlijk is en niet uit de gewone exploitatie kan worden bekostigd, mogelijk te maken. Overigens beperkt de hulp van de Stichting Vrienden van St. Elisabeth zich niet tot materiële zaken; ook zaken als het organiseren van een benefietconcert kunnen door de stichting worden verwezenlijkt.

Via de cliëntenraad en/of medewerkers wordt de Stichting geïnformeerd over de wensen die bij de bewoners leven of over hulp bij de aanschaf van bepaalde zaken. Alle op deze manier bekend geworden wensen bespreekt de Stichting Vrienden van St. Elisabeth met het bestuur van St. Elisabeth. Als een wens gerealiseerd lijkt te kunnen worden, beoordeelt het bestuur van de Stichting Vrienden van St. Elisabeth of de keuze past binnen de doelstelling en het budget. Dan gaat het balletje rollen. Er worden sponsoren gezocht en activiteiten worden in gang gezet om geld in te zamelen.

 

 

Wilt u donateur worden?

We nodigen u van harte uit om zich aan te melden via het formulier op deze pagina of door een mail te sturen naar vriendenvan@stelisabeth.nl U kunt ook een bedrag overmaken ten name van Stichting Vrienden van St. Elisabeth op NL42 RABO 0308 0827 45.

Informatie

ANBI
Stichting Vrienden van St. Elisabeth is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor uw (eventuele) donatie aan Stichting Vrienden van St. Elisabeth kunt u daarom wellicht aftrek krijgen in uw aangifte inkomstenbelasting. Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst.

Formulier publicatieplicht ANBI

Stichting Vrienden van St. Elisabeth
Bankrekeningnummer: NL42RABO 0308 0827 45
Wouwseweg 21
4703 BL Roosendaal
(0165) 592 400
vriendenvan@stelisabeth.nl

Bestuur

In juli heeft de heer C. Verbogt afscheid genomen als bestuurslid van Stichting Vrienden van St. Elisabeth. Hij zat in het bestuur als afgevaardigde van de Cliëntenraad.

Vanaf december heeft mevrouw Jacqueline Hollander zijn functie overgenomen en heeft zitting in het bestuur als adviserend lid namens de Cliëntenraad.

Mevrouw A.F.W.M. van Overveld-Brans: voorzitter
Mevrouw M.J.G.L. van Haren-Vissers: penningmeester
De heer R. Jonkers: secretaris
Mevrouw J. Hollander: afgevaardigde cliëntenraad

Doelstelling: Bijdragen in het behartigen van het welzijn van bewoners en/of personeel van St. Elisabeth.

Beloningsbeleid: De bestuurder ontvangt geen beloning. Er is geen personeel in dienst van de stichting.

Jaarcijfers 2022

Gerealiseerde projecten

​Het afgelopen jaar heeft de Stichting dankzij de donaties en sponsoring onderstaande projecten kunnen realiseren:

  • Circus in de Zorg
    3 voorstellingen voor bewoners en medewerkers.
  • Traktatie wandel3daagse
  • Zitcrosstrainer

Het is geweldig dat we dankzij de steun van velen bovenstaande projecten hebben kunnen realiseren. Maar er blijven nog wensen over.

Wensen

  • Braintrainer

 

Activiteiten

  • Jaarmarkt juni
  • Wandel3daagse augustus

Nieuws

Zaterdag 24 juni: brocante jaarmarkt

𝗪𝗲 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘀𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗲𝗲𝗻 𝗯𝗿𝗼𝗰𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗷𝗮𝗮𝗿𝗺𝗮𝗿𝗸𝘁 Kom je ook naar onze brocante jaarmarkt? Iedereen is welkom om een kijkje te nemen. De markt loop je op via de...

Lees meer

Agenda

februari 2024

27feb14:0016:00Bridge14:00 - 16:00

27feb14:0016:00Schilderen14:00 - 16:00

X