Vrienden van St. Elisabeth

Draagt u een steentje bij?

Werken en
leren

St. Elisabeth
zoekt gemotiveerde
en enthousiaste
medewerkers

Bekijk de vacatures

Vriend of donateur worden

Voelt u zich betrokken bij St. Elisabeth en draagt u bewoners en cliënten een warm hart toe? En wilt u graag een steentje bijdragen aan het welbevinden van ouderen? Dan is de stichting Vrienden van St. Elisabeth vast iets voor u.

St. Elisabeth is een Wlz-gefinancierde instelling. Deze financiering is beperkt en kent strenge voorwaarden. Juist voor sfeerbepalende en inspirerende activiteiten voor bewoners en cliënten, die zo belangrijk zijn in ieders leven, is in het budget geen ruimte.

Stichting Vrienden van St. Elisabeth springt financieel bij om bepaalde activiteiten of aanschaf van middelen mogelijk te maken. U kunt de stichting helpen door bijvoorbeeld donateur te worden en éénmalig een bijdrage te storten. U kunt ook Vriend van de Stichting worden door jaarlijks minimaal € 10,- te storten. U wordt dan, als u dat wenst, via e-mail regelmatig op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van St. Elisabeth in het algemeen en in het bijzonder van de activiteiten van Stichting Vrienden van St. Elisabeth.

Wilt u vriend of donateur worden?

Wilt u Vriend of donateur worden? Dan kunt u hiervoor het aanmeldformulier gebruiken. Hoe groter het aantal Vrienden, hoe meer bewoners en cliënten we met leuke, nieuwe activiteiten kunnen steunen en verrassen!

De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een instelling zoals bedoeld in artikel 24, lid 4.

Informatie

ANBI
Stichting Vrienden van St. Elisabeth is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor uw (eventuele) donatie aan Stichting Vrienden van St. Elisabeth kunt u daarom wellicht aftrek krijgen in uw aangifte inkomstenbelasting. Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst.

Formulier publicatieplicht ANBI

Stichting Vrienden van St. Elisabeth
Bankrekeningnummer: NL42RABO 0308 0827 45
Wouwseweg 21
4703 BL Roosendaal
(0165) 592 400
vriendenvan@stelisabeth.nl

Bestuur
Mevrouw A.F.W.M. van Overveld-Brans: voorzitter
Mevrouw M.J.G.L. van Haren-Vissers: penningmeester
De heer R. Jonkers: secretaris
De heer C. Verbogt: vertegenwoordiger Cliëntenraad

Doelstelling: Bijdragen in het behartigen van het welzijn van bewoners en/of personeel van St. Elisabeth.

Beloningsbeleid: De bestuurder ontvangt geen beloning. Er is geen personeel in dienst van de stichting.

Jaarcijfers 2020

Gerealiseerde projecten

In het afgelopen jaar heeft de Stichting Vrienden van St. Elisabeth dankzij de financiële bijdrage van vele instanties en privépersonen weer een aantal dingen kunnen realiseren voor bewoners.

Een groot project was de aanleg van de dorpstuin. Opnieuw zorgde het Joost van Roosmalenfonds voor een substantiële bijdrage. Andere financiële hulp gaven het MKB Netwerk Roosendaal en de Zusters Franciscanessen van Mariadal. Het benefietconcert door de Big Band Waalwijk zorgde eveneens voor geldelijke hulp. De dorpstuin is inmiddels gerealiseerd.

Ook kon er een tweede duofiets met trapondersteuning worden aangeschaft door sponsoring van De Lions Club Roosendaal Westhoek. De eerste duofiets met trapondersteuning werd gesponsord door het Joost van Roosmalenfonds, het Goede Doelenfonds van de Landelijke Vereniging van Crematoria en dankzij de nalatenschap van een bewoner.

We hebben ook een speciale rollator voor bewoners met Parkinson kunnen aanschaffen.

Uit middelen die langs allerlei kanalen zijn verzameld, konden we het tweede deel van de aankleding van de wand op de eerste etage van De Laantjes, én de wanden, lift en deuren op de tweede etage van De Laantjes financieren.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van St. Elisabeth is alle gevers dankbaar voor hun bijdragen in het afgelopen jaar. Natuurlijk blijven er nog steeds wensen over, die niet uit het reguliere budget van St. Elisabeth kunnen worden gerealiseerd.

Wensen

Aan wensen is verder voorgesteld: de Qwiek-up. Dit is een apparaat speciaal gemaakt voor de toepassing van belevingsgerichte zorg. Qwiek-up creëert in iedere ruimte een beleving door middel van projecties op de muur of het plafond, ondersteund met muziek en geluid. Het kan zowel individueel als in groepsverband worden ingezet en is verrijdbaar.

Een aantal andere wensen zijn: koptelefoons voor bewoners met dementie, schootvoelbakken voor bewoners met dementie en het interactieve zorginstrument Cradle CRDL. Het gebruik hiervan maakt nieuw contact mogelijk voor bewoners die moeite hebben met communicatie en sociale interactie.

Al deze wensen kosten veel geld. We hopen dat de relaties die in het verleden veel voor St. Elisabeth hebben gedaan ook in de toekomst steun willen verlenen, zodat zoveel mogelijk wensen gehonoreerd kunnen worden. Daarnaast hopen we dat veel mensen donateur willen worden, waarbij het motto ‘vele kleintjes maken een grote’ zeker van toepassing is.

Wonen met zorg

Wonen in St. Elisabeth in uw eigen appartement of in een groepswoning met zorg voorhanden, óf zorg bij u thuis.

Herstelzorg

Herstellende na een operatie of een ziekenhuisopname? U kunt tijdelijk bij ons komen wonen en in uw eigen tempo herstellen.

Dagbegeleiding

Onze dagbegeleiding is er voor senioren die kampen met een lichamelijke en/of psychische beperking.

Ontmoeten en ontspannen

Elke week is er bij ons van alles te doen voor bewoners en niet-bewoners, en u bent van harte uitgenodigd om ook eens langs te komen.

Kwaliteit

Dagelijks hebben we aandacht voor kwaliteit van zorg, wonen en welzijn, en we verantwoorden ons hierop.

Werken en leren

Onze unieke zorgorganisatie biedt jou volop kansen voor je carrière.

“Wij vormen met z’n allen St. Elisabeth
De een kan niet zonder de ander”

Het is belangrijk hoe mensen met elkaar omgaan. Geduldig, goedhartig, gedienstig, in onderlinge liefde. Dat was belangrijk in het kloosterleven, dat is belangrijk hier in St. Elisabeth. Want we vormen uiteindelijk toch een gemeenschap. Je wil en moet er zijn voor de ander. Het gaat ook om begrip hebben voor elkaar, hoewel dat niet altijd eenvoudig is omdat we allemaal anders zijn. Oude mensen hebben het vaak moeilijk, dan is het zeer gewenst om ze liefdevol en goed te verzorgen.”

Een zuster

Maak wat van het leven en
haal het beste uit jezelf naar boven”

“Ik wil mensen graag meegeven dat het belangrijk is om in het leven, ondanks alles, moed te blijven houden. Om bezig te blijven, niet te veel te eten en op tijd een borreltje te drinken. Maak wat van het leven en haal het beste uit jezelf naar boven. Heb aandacht voor de mensen om je heen.”

Een bewoner

Je moet naast en niet boven iemand staan
om goed te kunnen doen voor de ander"

“Een ieder moet zich in de omgang met een ander welkom voelen omdat je bent wie je bent. Eenvoud van leven is de ander accepteren zoals hij is. Als je niet de eenvoud van leven hebt, kun je denk ik ook geen goede zorg verlenen. Je moet naast en niet boven iemand staan om goed te kunnen doen voor de ander. Wie eenvoud uitstraalt naar anderen, krijgt ook eenvoud terug. Dan ontstaat er een goede sfeer. Die sfeer is er in St. Elisabeth, ik zie die eenvoud hier overal.”

Een bewoonster

Goede zorg komt uit het hart"

“Altijd vraag ik hoe het gaat. Dat is mijn eerste vraag aan een bewoner. Goede zorg komt uit het hart, en dat doe je door er in je werk écht voor de bewoner te zijn. Je kunt niet met je gedachten ergens anders zijn als je met iemand omgaat. Dat doe je thuis toch ook niet?”

Een verzorgende

Nieuws

Agenda

januari 2022

Geen activiteiten

X