Vrienden van St. Elisabeth

Draagt u een steentje bij?

Werken en
leren

St. Elisabeth
zoekt gemotiveerde
en enthousiaste
medewerkers

Bekijk de vacatures

Vriend of donateur worden

Voelt u zich betrokken bij St. Elisabeth en draagt u bewoners en cliënten een warm hart toe? En wilt u graag een steentje bijdragen aan het welbevinden van ouderen? Dan is de stichting Vrienden van St. Elisabeth vast iets voor u.

St. Elisabeth is een Wlz-gefinancierde instelling. Deze financiering is beperkt en kent strenge voorwaarden. Juist voor sfeerbepalende en inspirerende activiteiten voor bewoners en cliënten, die zo belangrijk zijn in ieders leven, is in het budget geen ruimte.

Stichting Vrienden van St. Elisabeth springt financieel bij om bepaalde activiteiten of aanschaf van middelen mogelijk te maken. U kunt de stichting helpen door bijvoorbeeld donateur te worden en éénmalig een bijdrage te storten. We nodigen u van harte uit om zich aan te melden via het formulier op deze pagina of door een mail te sturen naar vriendenvan@stelisabeth.nl U kunt ook een bedrag overmaken ten name van Stichting Vrienden van St. Elisabeth op NL42 RABO 0308 0827 45.

Wilt u vriend of donateur worden?

Wilt u Vriend of donateur worden? Dan kunt u hiervoor het aanmeldformulier gebruiken. Hoe groter het aantal Vrienden, hoe meer bewoners en cliënten we met leuke, nieuwe activiteiten kunnen steunen en verrassen!

De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een instelling zoals bedoeld in artikel 24, lid 4.

Informatie

ANBI
Stichting Vrienden van St. Elisabeth is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor uw (eventuele) donatie aan Stichting Vrienden van St. Elisabeth kunt u daarom wellicht aftrek krijgen in uw aangifte inkomstenbelasting. Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst.

Formulier publicatieplicht ANBI

Stichting Vrienden van St. Elisabeth
Bankrekeningnummer: NL42RABO 0308 0827 45
Wouwseweg 21
4703 BL Roosendaal
(0165) 592 400
vriendenvan@stelisabeth.nl

Bestuur
Mevrouw A.F.W.M. van Overveld-Brans: voorzitter
Mevrouw M.J.G.L. van Haren-Vissers: penningmeester
De heer R. Jonkers: secretaris
De heer C. Verbogt: vertegenwoordiger Cliëntenraad

Doelstelling: Bijdragen in het behartigen van het welzijn van bewoners en/of personeel van St. Elisabeth.

Beloningsbeleid: De bestuurder ontvangt geen beloning. Er is geen personeel in dienst van de stichting.

Jaarcijfers 2021

Gerealiseerde projecten

In het afgelopen jaar heeft de Stichting Vrienden van St. Elisabeth dankzij de financiële bijdrage van vele instanties en privépersonen weer een aantal dingen kunnen realiseren voor bewoners.

Qwiek-up met gebruikmodules
De Qwiek-up is een zorgondersteunend apparaat dat speciaal ontwikkeld is om het welzijn van bewoners te verhogen. De Qwiek-up biedt de mogelijkheid om in elke ruimte een beleving te creëren door middel van projecties en geluid op de muur of het plafond. Het apparaat wordt voornamelijk gebruikt door medewerkers van team Welzijn ten behoeve van bewoners.

Duo-scootmobiel
De duo-scootmobiel geeft bewoners de mogelijkheid om achterop de scootmobiel te gaan zitten en zo naar buiten te gaan. De bewoners hoeven zelf niet te trappen en kunnen zo genieten van de omgeving. De duo-scootmobiel is voor een andere doelgroep dan de gebruikers van de duo-fiets, waarbij bewoners nog zelf mee moeten trappen.

Stichting Vrienden van St. Elisabeth heeft de Qwiek-up en de duo-scootmobiel kunnen aanschaffen dankzij de sponsoren en donateurs. We bedanken hen hiervoor hartelijk!

Natuurlijk blijven er nog steeds wensen over die niet uit het reguliere budget van St. Elisabeth kunnen worden gerealiseerd.

Wensen

Aan wensen is voorgesteld: de aanschaf van een rolstoel met duwondersteuning voor de begeleider.

Bewoners die binnen St. Elisabeth nog mobiel zijn, komen vanuit de Wlz niet in aanmerking voor een persoonsgebonden rolstoel. Zij kunnen gebruik maken van een transport-rolstoel van St. Elisabeth voor uitstapjes verder weg en langere wandelingen buiten. Deze rolstoelen zijn voor mantelzorgers en familie vaak te zwaar om grotere afstanden te overbruggen. 

Al deze wensen kosten veel geld. We hopen dat de relaties die in het verleden veel voor St. Elisabeth hebben gedaan ook in de toekomst steun willen verlenen, zodat zoveel mogelijk wensen gehonoreerd kunnen worden. Daarnaast hopen we dat veel mensen donateur willen worden, waarbij het motto ‘vele kleintjes maken een grote’ zeker van toepassing is.

Wonen met zorg

Afhankelijk van uw indicatie en zorgvraag woont u in St. Elisabeth in uw eigen appartement of in een groepswoning, óf ontvangt u zorg bij u thuis.

Herstelzorg

Herstellende na een operatie of een ziekenhuisopname? U kunt tijdelijk bij ons komen wonen en in uw eigen tempo herstellen.

Dagbegeleiding

Onze dagbegeleiding is er voor senioren die kampen met een lichamelijke en/of psychische beperking, bijvoorbeeld als gevolg van dementie.

Ontmoeten en ontspannen

Elke week is er bij ons van alles te doen voor bewoners en andere geïnteresseerden, en u bent van harte uitgenodigd om ook eens langs te komen.

Kwaliteit

Dagelijks hebben we aandacht voor kwaliteit van zorg, wonen en welzijn, en we verantwoorden ons hierop op verschillende momenten in het jaar.

Werken en leren

Onze unieke zorgorganisatie biedt jou volop kansen voor je carrière. Je kunt bijvoorbeeld je opleiding bij ons volgen!

“Wij vormen met z’n allen St. Elisabeth
De een kan niet zonder de ander”

Het is belangrijk hoe mensen met elkaar omgaan. Geduldig, goedhartig, gedienstig, in onderlinge liefde. Dat was belangrijk in het kloosterleven, dat is belangrijk hier in St. Elisabeth. Want we vormen uiteindelijk toch een gemeenschap. Je wil en moet er zijn voor de ander. Het gaat ook om begrip hebben voor elkaar, hoewel dat niet altijd eenvoudig is omdat we allemaal anders zijn. Oude mensen hebben het vaak moeilijk, dan is het zeer gewenst om ze liefdevol en goed te verzorgen.”

Een zuster

Maak wat van het leven en
haal het beste uit jezelf naar boven”

“Ik wil mensen graag meegeven dat het belangrijk is om in het leven, ondanks alles, moed te blijven houden. Om bezig te blijven, niet te veel te eten en op tijd een borreltje te drinken. Maak wat van het leven en haal het beste uit jezelf naar boven. Heb aandacht voor de mensen om je heen.”

Een bewoner

Je moet naast en niet boven iemand staan
om goed te kunnen doen voor de ander"

“Een ieder moet zich in de omgang met een ander welkom voelen omdat je bent wie je bent. Eenvoud van leven is de ander accepteren zoals hij is. Als je niet de eenvoud van leven hebt, kun je denk ik ook geen goede zorg verlenen. Je moet naast en niet boven iemand staan om goed te kunnen doen voor de ander. Wie eenvoud uitstraalt naar anderen, krijgt ook eenvoud terug. Dan ontstaat er een goede sfeer. Die sfeer is er in St. Elisabeth, ik zie die eenvoud hier overal.”

Een bewoonster

Goede zorg komt uit het hart"

“Altijd vraag ik hoe het gaat. Dat is mijn eerste vraag aan een bewoner. Goede zorg komt uit het hart, en dat doe je door er in je werk écht voor de bewoner te zijn. Je kunt niet met je gedachten ergens anders zijn als je met iemand omgaat. Dat doe je thuis toch ook niet?”

Een verzorgende

Nieuws

Agenda

november 2022

29nov14:0016:00Bridge14:00 - 16:00

29nov14:0016:00Schilderen14:00 - 16:00

X