Onze historie

De ontstaansgeschiedenis van St. Elisabeth

Werken en
leren

St. Elisabeth
zoekt gemotiveerde
en enthousiaste
medewerkers

Bekijk de vacatures

Zusters Franciscanessen van Mariadal

De Congregatie van de Zusters Franciscanessen van Mariadal in Roosendaal werd in 1832 opgericht door Maria Raaymakers uit Sint Oedenrode. Zij trad in 1801 als eerste novice in bij de Zusters Franciscanessen van Dongen en kreeg als kloosternaam Soeur Marie Joseph van Jezus. Vanuit Dongen kreeg ze de opdracht om in 1820 samen met enkele medezusters een nieuwe stichting te beginnen in Etten. Weer 12 jaar later werd vanuit Etten de Congregatie van Roosendaal gesticht. Hoewel het steeds de bedoeling van Mère Marie Joseph was om de nieuwe stichtingen bijeen te houden, was dat voor die tijd nog een onbekend gegeven. Er ontstonden uiteindelijk vier afzonderlijke Congregaties: Dongen 1801, Etten 1820, Roosendaal 1832 en Oudenbosch 1838.

De Congregatie van de Zusters Franciscanessen van Roosendaal groeide en bloeide. In zeer korte tijd werden kloosters, scholen en internaten opgericht. In 1842, tien jaar na de stichting, begon de Congregatie haar missiewerkzaamheden op de Nederlandse Antillen, in 1856 in Suriname en in 1961 volgde nog een stichting in Chili. Bij het 100-jarig bestaan in 1932 telde de Congregatie 1.220 zuster en ongeveer 180 instellingen voor onderwijs, opvoeding of anderzins.

Werkzaamheden
Het opvoeden en onderwijzen van de jeugd is het belangrijkste werk geweest van de Congregatie van Mariadal. De Congregatie richtte talloze scholen en internaten op waarin zusters werkzaam waren. Naar de geest van Franciscus heeft de Congregatie altijd een sterke voorkeur gehad voor het helpen van kansarme kinderen.

Daarnaast zijn zusters werkzaam geweest in het pastoraat, de zieken- en bejaardenzorg en in wijkverpleging. Veel zusters zijn na hun pensionering, veelal tot op hoge leeftijd, als vrijwilligsters actief gebleven op pastoraal, sociaal en maatschappelijk terrein.

Net als veel kloosters in Nederland ontkomt ook de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van Mariadal niet aan een enorme terugloop. Sinds de jaren 60 zijn er nauwelijks nieuwe intredingen geweest, vanwege de veranderende maatschappij en geloofsbeleving. Opvoeding, onderwijs en ziekenzorg worden behartigd door de staat.

Momenteel wonen bijna alle zusters in De Stedes of in woonzorgcentrum St. Elisabeth. De missie in Suriname werd in 2018 beëindigd. In Curaçao, Suriname en Chili wonen nog een aantal zusters, maar zij bevinden zich in een afbouwsituatie.

Oprichting St. Elisabeth

St. Elisabeth werd in 1927 gesticht als een klooster voor religieuzen behorende tot de Congregatie Zusters Franciscanessen van Mariadal in Roosendaal. Door de communiteit van St. Elisabeth werden zieke en oudere medezusters – werkzaam in Roosendaal, elders in Nederland of in één van de missiegebieden – liefdevol verzorgd en verpleegd. Eind jaren zeventig werd St. Elisabeth een Klooster-Bejaarden-Oord (KBO): een erkende bijzondere instelling voor zorg en verpleging. Sinds 2000 staat St. Elisabeth ook open voor mensen buiten congregatieverband die zorg en/of verpleging nodig hebben.

Na een grootschalige renovatie en realisatie van nieuwbouw in 2011, waarin St. Elisabeth werd getransformeerd tot een modern woonzorgcentrum, bestaat het complex uit individuele zorgappartementen en groepswoningen voor in totaal 130 bewoners, en 66 huurappartementen.

Na verkoop van het moederhuis Mariadal in 2012 is de bestuurszetel van de Zusters Franciscanessen van Mariadal verplaatst naar Mariastede, deel uitmakende van woonzorgcentrum St. Elisabeth.

Een bijzonder verhaal van een zuster over de glas-in-loodramen in St. Elisabeth

Elisabeth van Thüringen

‘St. Elisabeth’ is de door de Congregatie Zusters Franciscanessen van Mariadal gekozen naam voor het in 1927 opgerichte huis voor zieke en oudere zusters van de Congregatie. De naam vindt zijn oorsprong in Thüringen.

In 1211 nam de vierjarige Elisabeth, dochter van koning Andreas van Hongarije, haar intrek in het kasteel de Wartburg van de Landgraaf van Thüringen en Hessen. Zij leidde daar jarenlang een rijk bestaan, want zij had alles wat haar hart begeerde. Temidden van de pracht en praal van het hof was zij een engel van onschuld, ze bezat een grote godsliefde en een warm hart voor de armen. Toen Elisabeth dertien jaar oud was, trouwde zij met Lodewijk, die zijn vader opgevolgde als Landgraaf van Thüringen.

Het was een zeer gelukkig huwelijk waaruit vier kinderen voortkwamen. Elisabeth mocht van haar man naar hartenlust haar aandacht en liefde voor de armen uitdragen, hoewel dat in die dagen zeer ongebruikelijk was. Toen Elisabeth 19 jaar was, stierf Lodewijk tijdens een pelgrimstocht aan de pest. Voor Elisabeth was dit een bijna onoverkomelijk verdriet. Later wees zij het huwelijksaanzoek van haar zwager af, die er daarna alles aan gelegen was om Elisabeth te betrappen op haar goede werken. Toen zij op een dag – met brood verstopt onder haar mantel – op weg was naar de armen, vroeg een soldaat aan Elisabeth haar mantel open te slaan. Toen Elisabeth dat deed, bleek dat zij geen brood, maar rozen onder haar mantel had. Dit verhaal staat bekend als ‘het wonder van de rozen’ en is de reden dat St. Elisabeth altijd is afgebeeld met een bos rozen in haar armen. En vandaar ons logo.

Elisabeth werd op jonge leeftijd ernstig ziek en overleed op 19 november 1231, 24 jaar oud. Al in 1235 werd zij door paus Gregorius IX heilig verklaard.

Wonen met zorg

Afhankelijk van uw indicatie en zorgvraag woont u in St. Elisabeth in uw eigen appartement of in een groepswoning, óf ontvangt u zorg bij u thuis.

Herstelzorg

Herstellende na een operatie of een ziekenhuisopname? U kunt tijdelijk bij ons komen wonen en in uw eigen tempo herstellen.

Dagbegeleiding

Onze dagbegeleiding is er voor senioren die kampen met een lichamelijke en/of psychische beperking, bijvoorbeeld als gevolg van dementie.

Ontmoeten en ontspannen

Elke week is er bij ons van alles te doen voor bewoners en andere geïnteresseerden, en u bent van harte uitgenodigd om ook eens langs te komen.

Kwaliteit

Dagelijks hebben we aandacht voor kwaliteit van zorg, wonen en welzijn, en we verantwoorden ons hierop op verschillende momenten in het jaar.

Werken en leren

Onze unieke zorgorganisatie biedt jou volop kansen voor je carrière. Je kunt bijvoorbeeld je opleiding bij ons volgen!

“Wij vormen met z’n allen St. Elisabeth
De een kan niet zonder de ander”

Het is belangrijk hoe mensen met elkaar omgaan. Geduldig, goedhartig, gedienstig, in onderlinge liefde. Dat was belangrijk in het kloosterleven, dat is belangrijk hier in St. Elisabeth. Want we vormen uiteindelijk toch een gemeenschap. Je wil en moet er zijn voor de ander. Het gaat ook om begrip hebben voor elkaar, hoewel dat niet altijd eenvoudig is omdat we allemaal anders zijn. Oude mensen hebben het vaak moeilijk, dan is het zeer gewenst om ze liefdevol en goed te verzorgen.”

Een zuster

Maak wat van het leven en
haal het beste uit jezelf naar boven”

“Ik wil mensen graag meegeven dat het belangrijk is om in het leven, ondanks alles, moed te blijven houden. Om bezig te blijven, niet te veel te eten en op tijd een borreltje te drinken. Maak wat van het leven en haal het beste uit jezelf naar boven. Heb aandacht voor de mensen om je heen.”

Een bewoner

Je moet naast en niet boven iemand staan
om goed te kunnen doen voor de ander"

“Een ieder moet zich in de omgang met een ander welkom voelen omdat je bent wie je bent. Eenvoud van leven is de ander accepteren zoals hij is. Als je niet de eenvoud van leven hebt, kun je denk ik ook geen goede zorg verlenen. Je moet naast en niet boven iemand staan om goed te kunnen doen voor de ander. Wie eenvoud uitstraalt naar anderen, krijgt ook eenvoud terug. Dan ontstaat er een goede sfeer. Die sfeer is er in St. Elisabeth, ik zie die eenvoud hier overal.”

Een bewoonster

Goede zorg komt uit het hart"

“Altijd vraag ik hoe het gaat. Dat is mijn eerste vraag aan een bewoner. Goede zorg komt uit het hart, en dat doe je door er in je werk écht voor de bewoner te zijn. Je kunt niet met je gedachten ergens anders zijn als je met iemand omgaat. Dat doe je thuis toch ook niet?”

Een verzorgende

Nieuws

Agenda

juli 2024

Geen activiteiten

X