Wie wij zijn

Onze missie en visie

Werken en
leren

St. Elisabeth
zoekt gemotiveerde
en enthousiaste
medewerkers

Bekijk de vacatures

Een thuis met karakter

We zijn een thuis met karakter, voor senioren met en zonder zorgvraag. Dagelijks bieden we, vanuit onze prachtige, historische locatie aan de Wouwseweg in Roosendaal, uitstekende zorg en dienstverlening. Er is volop ruimte voor ontmoeting en activiteiten, maar ook voor rust en bezinning. We zijn bewust een compacte zorgorganisatie en we kennen elkaar persoonlijk. Door er écht voor mensen te zijn, maken we dagelijks het verschil.

We koesteren onze kleinschaligheid en het behoud hiervan is voor ons een belangrijke voorwaarde. Ons monumentale gebouw, dat vroeger een klooster was, heeft mooie tuinen, een sfeervol restaurant en een rustige kapel voor bezinning. Onze historie en het moderne leven zijn op bijzondere wijze in het dagelijks leven binnen St. Elisabeth met elkaar verenigd.

Afhankelijk van de zorgvraag komt een bewoner in één van onze comfortabele individuele zorgappartementen of in een groepswoning voor 6 à 7 bewoners te wonen. Voor een tijdelijke zorgvraag, bijvoorbeeld als iemand thuis niet kan herstellen, hebben we studio’s ter beschikking. Ook bieden we dagbegeleiding voor mensen die kampen met een lichamelijke beperking of dementie. Bij alle vormen van zorg die we aanbieden gaat het ons niet alleen om fysieke zorg, maar juist ook om het welzijn van de bewoner.

Organigram
In alles wat we doen gaan we uit van de bewoner. Ons organigram is dan ook op deze manier opgebouwd.

Bekend en geliefd
St. Elisabeth staat inmiddels duidelijk op de kaart in Roosendaal. We zijn alom bekend en geliefd, zowel bij (potentiële) bewoners als medewerkers. We blijven, ook voor de komende jaren, vasthouden aan onze eerder geformuleerde ambitie: van goed naar uitstekend. Om onze ambitie waar te maken, werken we vanuit vier pijlers:

 

 • De bewoner heeft de regie
 • Versterking van de zelfredzaamheid
 • Focus op fysiek én mentaal welzijn
 • Van wet naar geweten

Persoonlijk en deskundig
Dagelijks staan onze helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen voor de volle honderd procent klaar voor de bewoners. Daar zijn we trots op. Waar we ook trots op zijn, is dat we veel expertise zelf in huis hebben. Niet alleen op het gebied van (para)medische deskundigheid, zoals een specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten, psycholoog, fysiotherapeuten, ergotherapeut, palliatief verpleegkundige en logopedist, maar ook op het gebied van welzijn. De bewegingsagogen, een breed welzijnsteam, een geestelijk verzorger en een muziektherapeut zorgen voor het welbevinden van bewoners. Ook de keuken, wasserij, huishoudelijke dienst en receptie leveren hier een belangrijke bijdrage aan. Deze diensten hebben bewust we in eigen
beheer, omdat dat bijdraagt aan de kwaliteit van deze diensten.

Blogs

Verhalen van de kinderen van toen zijn actueler dan ooit – 11 mei 2022

Terugblik Preek van de Leek – 12 april 2022

Onze kernwaarden

Dagelijks werken we vanuit de waarden die geïnspireerd zijn op de Franciscaanse spiritualiteit:

 • Liefde: goede zorg komt uit het hart. Door er écht te zijn voor de ander, maken we dagelijks het verschil, vanuit welke functie dan ook.
 • Eenvoud: St. Elisabeth wil het graag zo eenvoudig mogelijk maken voor bewoners. We zijn een organisatie zonder poespas.
 • Werkzaamheid: hiermee bedoelen we het effect van ons handelen. In welke mate leveren wij een bijdrage aan het welbevinden van bewoners? En: we ondersteunen en stimuleren bewoners zo veel mogelijk in hun zelf- en samenredzaamheid.
 • Onthechting: De bewoners bevinden zich in hun laatste levensfase. Een fase waarin vaak levensvraagstukken naar boven komen. Emoties als trots en tevredenheid kunnen gepaard gaan met rouw en spijt. We zijn ons hiervan bewust en gaan er respectvol mee om. Onthechting betekent voor medewerkers de kunst van het loslaten: van zekerheden en oude werkwijzen, en openstaan voor veranderingen.

Deze waarden geven richting aan ons handelen en hebben hun oorsprong in onze historie.

Managementteam

Het Managementteam (MT) in St. Elisabeth is er ter ondersteuning van medewerkers en vrijwilligers. Samen met alle collega’s werken we aan de realisatie van de drie organisatiedoelstellingen: topzorg, topwerkgeverschap en welzijnsparticipatie. Daarbij verliezen we natuurlijk een belangrijke voorwaarde niet uit het oog: een gezonde organisatie.

Betrokken collega’s: inspraak en medezeggenschap

 

We werken nauw samen met de Ondernemingsraad: eens per 6 weken overlegt het MT met de OR (MedezeggenschapOverleg, MO). Nieuw beleid begint in overleg met de OR en met betrokken medewerkers. Tussen deze MO’s door, overleggen we als MT twee keer. Maar het fijne aan werken binnen St. Elisabeth is dat de lijnen kort zijn: we spreken elkaar dagelijks en weten elkaar te vinden als dat nodig is. En dat geldt ook voor alle collega’s: in de dagelijkse praktijk weten zij goed wat te doen, maar als het nodig is, weten ook zij ons te vinden. ‘Gewoon’ op locatie, heel dichtbij.

In St. Elisabeth zien we medewerkers als professionals die weten wat verantwoorde, goede en veilige zorg inhoudt. Het MT vertrouwt op de deskundigheid en know how van deze professionals. Met behulp van de Professionele adviesraad (PAR)  brengen we een integraal beleid tot stand waarbij professionals vroegtijdig betrokken zijn.

Ook hebben veel collega’s een aandachtsveld, bijvoorbeeld Facilitair, Communicatie, Kwaliteit en Beleid. Regelmatig komen deze aandachtsvelders bij elkaar. Ook organiseren we een aantal keer per jaar bijeenkomsten om samen over het beleid van St. Elisabeth te praten.

Samenstelling MT

 

Het MT bestaat uit 5 managers, 1 adviseur en de bestuurder:

 

 • Ron Leenders, Bestuurder
 • Angelie Wondergem, Manager Zorg (individueel wonen, thuiszorg en tijdelijke zorg)
 • Aaltje Hoving, Manager Zorg a.i.
 • Erik Vissers, Manager Zorg (groepswonen)
 • Bernadette Rooze, Manager Facilitair & Welzijn
 • Louise Ramaker a.i., Manager HR
 • Leonoor de Geus, Adviseur Beleid, Kwaliteit & Veiligheid
 • Paul Kaufmann, Manager Financiën
Ron Leenders

Ron Leenders

Bestuurder

Angelie Wondergem

Angelie Wondergem

Manager Zorg

Erik Vissers

Erik Vissers

Manager zorg

Ron Leenders

Bestuurder

Angelie Wondergem

Angelie Wondergem

Manager Zorg

Erik Vissers

Erik Vissers

Manager zorg

Louise Ramaker

Louise Ramaker

Manager HR a.i.

Bernadette Rooze

Bernadette Rooze

Manager Vastgoed & Facilitair

Leonoor de Geus

Leonoor de Geus

Adviseur Beleid, Kwaliteit & Veiligheid

Paul Kaufmann

Paul Kaufmann

Manager financiën

Louise Ramaker

Louise Ramaker

Manager HR a.i.

Bernadette Rooze

Bernadette Rooze

Manager Facilitair & Welzijn

Leonoor de Geus

Leonoor de Geus

Adviseur Beleid, Kwaliteit & Veiligheid

Paul Kaufmann

Paul Kaufmann

Manager Financiën

Ondernemingsraad

Het is de ambitie van de OR om optimaal invloed uit te oefenen en een goede gesprekspartner op strategisch niveau voor de bestuurder te zijn. De OR streeft naar een open relatie en samenwerking met alle betrokkenen.

De OR staat voor een gezonde onderneming waar een prettige werkomgeving heerst met tevreden bewoners en medewerkers, en waar kwaliteitszorg wordt geboden. Ook wil de OR een goede bijdrage leveren aan het personeels- en organisatiebeleid.

De Ondernemingsraad van St. Elisabeth telt momenteel zeven leden:

 

 • Anja Stander, voorzitter
 • Saskia Bastiaansen, vicevoorzitter
 • Patricia Adriaansen, secretaris
 • Bianca van Kaam
 • Gea Hol
 • Will Kers
 • Ulla Berger
Anja Stander

Anja Stander

Voorzitter

Saskia Bastiaansen

Saskia Bastiaansen

Vicevoorzitter

Patricia Adriaansen

Patricia Adriaansen

secretaris

Anja Stander

Anja Stander

Voorzitter

Saskia Bastiaansen

Saskia Bastiaansen

Vicevoorzitter

Patricia Adriaansen

Patricia Adriaansen

Bianca van Kaam

Bianca van Kaam

Gea Hol

Gea Hol

Will Kers

Will Kers

Bianca van Kaam

Bianca van Kaam

Gea Hol

Gea Hol

Will Kers

Will Kers

Wonen met zorg

Afhankelijk van uw indicatie en zorgvraag woont u in St. Elisabeth in uw eigen appartement of in een groepswoning, óf ontvangt u zorg bij u thuis.

Herstelzorg

Herstellende na een operatie of een ziekenhuisopname? U kunt tijdelijk bij ons komen wonen en in uw eigen tempo herstellen.

Dagbegeleiding

Onze dagbegeleiding is er voor senioren die kampen met een lichamelijke en/of psychische beperking, bijvoorbeeld als gevolg van dementie.

Ontmoeten en ontspannen

Elke week is er bij ons van alles te doen voor bewoners en andere geïnteresseerden, en u bent van harte uitgenodigd om ook eens langs te komen.

Kwaliteit

Dagelijks hebben we aandacht voor kwaliteit van zorg, wonen en welzijn, en we verantwoorden ons hierop op verschillende momenten in het jaar.

Werken en leren

Onze unieke zorgorganisatie biedt jou volop kansen voor je carrière. Je kunt bijvoorbeeld je opleiding bij ons volgen!

“Wij vormen met z’n allen St. Elisabeth
De een kan niet zonder de ander”

Het is belangrijk hoe mensen met elkaar omgaan. Geduldig, goedhartig, gedienstig, in onderlinge liefde. Dat was belangrijk in het kloosterleven, dat is belangrijk hier in St. Elisabeth. Want we vormen uiteindelijk toch een gemeenschap. Je wil en moet er zijn voor de ander. Het gaat ook om begrip hebben voor elkaar, hoewel dat niet altijd eenvoudig is omdat we allemaal anders zijn. Oude mensen hebben het vaak moeilijk, dan is het zeer gewenst om ze liefdevol en goed te verzorgen.”

Een zuster

Maak wat van het leven en
haal het beste uit jezelf naar boven”

“Ik wil mensen graag meegeven dat het belangrijk is om in het leven, ondanks alles, moed te blijven houden. Om bezig te blijven, niet te veel te eten en op tijd een borreltje te drinken. Maak wat van het leven en haal het beste uit jezelf naar boven. Heb aandacht voor de mensen om je heen.”

Een bewoner

Je moet naast en niet boven iemand staan
om goed te kunnen doen voor de ander"

“Een ieder moet zich in de omgang met een ander welkom voelen omdat je bent wie je bent. Eenvoud van leven is de ander accepteren zoals hij is. Als je niet de eenvoud van leven hebt, kun je denk ik ook geen goede zorg verlenen. Je moet naast en niet boven iemand staan om goed te kunnen doen voor de ander. Wie eenvoud uitstraalt naar anderen, krijgt ook eenvoud terug. Dan ontstaat er een goede sfeer. Die sfeer is er in St. Elisabeth, ik zie die eenvoud hier overal.”

Een bewoonster

Goede zorg komt uit het hart"

“Altijd vraag ik hoe het gaat. Dat is mijn eerste vraag aan een bewoner. Goede zorg komt uit het hart, en dat doe je door er in je werk écht voor de bewoner te zijn. Je kunt niet met je gedachten ergens anders zijn als je met iemand omgaat. Dat doe je thuis toch ook niet?”

Een verzorgende

Nieuws

Agenda

juli 2024

Geen activiteiten

X