Op zondagmiddag 11 juni om 14.00 uur gaat Zorgzame Buurt Oud West in Roosendaal officieel van start tijdens een lanceringsfeest, gehouden bij St. Elisabeth Roosendaal. Het project is een initiatief van St. Elisabeth waaraan de organisaties TWB, Alwel en WijZijn Traverse Groep zich gecommitteerd hebben. Een groep van enthousiaste buurtbewoners hebben hun schouders gezet onder dit initiatief en zo is de buurtwerkgroep Oud West ontstaan. De achtergrond en aanleiding van dit project is de toenemende vergrijzing en zorgvraag enerzijds en de druk op de professionele zorgaanbieders anderzijds. Om de spanning die hierdoor ontstaat te verminderen is de betrokkenheid van buurtgenoten een positief tegenwicht. Zo maken we het informele netwerk zo groot en sterk mogelijk. Ook de Gemeente Roosendaal steunt het initiatief en steekt de helpende hand toe waar nodig.

Wij geloven in een zorgzame buurt waar we elkaar groeten op straat en waar jong en oud omkijken naar elkaar. Waar wij samen activiteiten organiseren en plekken beheren. Waar wij onze weg weten te vinden, door goed te communiceren en informeren over welke voorzieningen er zijn. Samen zorgdragen voor elkaar én het organiseren van fijne plekken en gezellige activiteiten waar iedereen welkom is. Een zorgzame buurt creëren gaat niet vanzelf. Achter de schermen is een groep buurtbewoners samen met professionals van de diverse betrokken organisaties al bijna een jaar bezig om het project op poten te zetten. En op zondag 11 juni is het dan zo ver: we organiseren een lanceringsfeest waar alle buurtbewoners welkom zijn om kennis te maken met dit initiatief!

Het lanceringsfeest is van 14.00 uur tot 17.00 uur in de tuin voor Woonzorgcentrum St. Elisabeth aan de Wouwseweg 21. Alle buurtgenoten zijn van harte welkom om kennis te maken met de leden van de buurtwerkgroep die dit feest hebben georganiseerd en aanspreekpunt zijn voor dit mooie initiatief. Je bent welkom voor een praatje met elkaar en een lekker ijsje of kopje koffie. Maak kennis met andere buurtgenoten en met de betrokken (zorg)professionals om samen te dromen en te bespreken hoe de zorgzame buurt er volgens jou uit kan zien.

Tevens is er een wandeling mogelijk door de buurt met aandachtspunten voor enkele markante plekken in onze wijk, zoals de molen, de speeltuin, de paterskerk en de tuin.  Want misschien juist omdat je het dagelijks kunt zien, zie je niet meer hoe mooi jouw eigen buurt eigenlijk is. Maak de wandeling alleen of juist samen. De wandeling start om 14.30 uur bij de fontein in de tuin van St. Elisabeth. Je hoeft je niet vooraf aan te melden.

De buurtwerkgroep hoopt veel buurtbewoners te mogen ontmoeten op zondag 11 juni. Samen zetten zij zich in voor een zorgzame buurt, waar jong en oud samen zorgeloos leven.
Kom jij ook en doe je mee?

 

X