St. Elisabeth heeft samen met andere Brabantse zorgorganisaties een manifest ondertekend. Dit manifest is naar de Tweede Kamer, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en aan de politieke partijen gestuurd. Het doel van dit manifest? De Brabantse zorg wil vooruit, maar heeft daar tijd en ruimte voor nodig. Dat is nodig om de zorg goed en betaalbaar te houden. Nu dreigt de zorg echter tot stilstand te komen door de vergrijzing en door personeelsgebrek.

 

Basis van het manifest is dat de zorg beschikbaar moet blijven voor de meest kwetsbare ouderen van Brabant. De bevolkingsopbouw verandert tussen 2023 en 2033: de groep 75-plussers groeit relatief sterk, waardoor er druk komt op de beroepsbevolking. De indicatie verpleeghuiszorg gaat bij gelijk beleid van 76.000 naar 165.000 in 2040 en alleen al in Brabant wordt een tekort van 8.000 medewerkers in de ouderenzorg verwacht. De ouderenzorgorganisaties zeggen zelf keuzes te gaan maken en de schaarser wordende professional of het schaarse verpleeghuisbed alleen in te zetten wanneer het echt nodig is. De rest van de zorg aan ouderen zal thuis plaatsvinden.

‘Ander verhaal’

De ondertekenaars van het manifest willen mensen stimuleren om zelf na te denken over hun toekomst en hoe zij elkaar kunnen ondersteunen. Besturen van de ouderenzorgorganisaties zeggen hun medewerkers te willen helpen met slimme technologie, betere processen en manieren om het tekort aan personeel op te vangen. Daarnaast zullen cliënten, familie en mantelzorgers zoveel mogelijk worden ingezet bij de zorgverlening.

Manifest

De organisaties vragen daarvoor de ruimte aan de overheid. Het Brabantse manifest is naar de Tweede Kamer, de minister van VWS en aan de politieke partijen gestuurd om aandacht te vragen voor de problematiek in de ouderenzorg en de roep om passende oplossingen.

Je bekijkt het manifest hier. 

X