Roosendaal, 13 maart 2023 

De Raad van Toezicht heeft Ron Leenders met ingang van 1 mei 2023 benoemd als bestuurder van zorglocatie St. Elisabeth. Hij neemt daarmee het stokje over van Marieke Bouwman, die St. Elisabeth sinds augustus 2013 heeft geleid. 

Leenders heeft zich in de selectieprocedure aan de Raad van Toezicht, de Cliëntenraad, de OR en het managementteam laten zien als een bestuurder met een grote gedrevenheid vanuit de inhoud van de zorg en met veel aandacht voor de positie van de cliënt, familie en de medewerkers.  

Leenders is van oorsprong arts die gewerkt heeft op de afdelingen neurologie en psychiatrie van een aantal ziekenhuizen. Van daaruit heeft hij de overstap gemaakt naar de organisatorische kant van de zorg. Dat deed hij als (interim)directeur/ bestuurder en als zorgconsultant. Daarnaast is hij toezichthouder in de zorg. 

Het welzijn van ouderen is een thema dat hem al lang nauw aan het hart ligt. Hij is eerder directeur geweest bij een grote VVT-instelling en heeft zich in een verder verleden o.a. beziggehouden met palliatieve zorg.  

De Raad van Toezicht heeft er vertrouwen in dat Ron Leenders met zijn verbindende persoonlijkheid en inhoudelijke visie, kennis en kunde een grote bijdrage kan leveren aan het realiseren van de doelstelling van St. Elisabeth. Namelijk het bieden van een fijn woon- en leefklimaat voor cliënten en een prettig werkklimaat voor medewerkers en vrijwilligers.  

De Raad van Toezicht kijkt uit naar de samenwerking en wenst Leenders veel succes met zijn nieuwe uitdaging! 

X