De GOUDEN gedragsregels

Voor bewoners, familie, bezoekers, medewerkers, vrijwilligers, uitzendkrachten en stagiaires

We leven onze kernwaarden na:

 • liefde: goede zorg vanuit het hart
 • eenvoud: duidelijk, eerlijk, veiligheid biedend
 • werkzaamheid: we gaan uit van ieders kracht en stimuleren zelfredzaamheid
 • onthechting: we zijn ons bewust van emoties en levensvragen van bewoners
  en staan open voor veranderingen

We gaan met respect en op basis van gelijkwaardigheid met elkaar om.
Dit betekent dat we:

 • gastvrij zijn en zorgen voor een warm welkom voor iedereen
 • elkaar groeten op de gang
 • een ambassadeur voor St. Elisabeth zijn
 • elkaar nodig hebben en actief met elkaar samenwerken

We staan garant voor de veiligheid, individualiteit en eigenwaarde van een ieder
binnen St. Elisabeth. Dit betekent dat we:

 • zoveel mogelijk blije momenten met elkaar creëren
 • de ander de mogelijkheid geven te laten doen waar deze goed in is
 • zelf doen waar we goed in zijn

We respecteren overtuigingen en houdingen van elkaar. Dit betekent dat we:

 • elkaar serieus nemen
 • elkaar complimenten geven en ontvangen
 • niet discrimineren, niet pesten of ander ongewenst gedrag vertonen

We voelen ons verantwoordelijk voor duidelijke en transparante communicatie.
Dit betekent dat we:

 • met elkaar afspreken hoe we aangesproken willen worden (u/jij)
 • mét elkaar praten en niet over elkaar
 • de ander uitnodigen om te zeggen wat zijn of haar mening is

We zijn met elkaar verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van St. Elisabeth.
Dit betekent dat we:

 

 • samen garant staan voor een echt thuisgevoel
 • als medewerker:
  • een professionele beroepshouding hebben
  • de protocollen en reglementen kennen en gebruiken
  • tijdens werktijd geen mobiele telefoon voor privédoeleinden gebruiken
  • tijdens werktijd niet roken
 • ons op representatieve wijze kleden
 • leren van onze fouten en nog meer van onze successen
X