Wonen in een groepswoning

Een eigen kamer in een huiselijke omgeving

Werken en
leren

St. Elisabeth
zoekt gemotiveerde
en enthousiaste
medewerkers

Bekijk de vacatures

Voor als u intensieve zorg nodig heeft

Als u intensieve zorg nodig heeft op psychogeriatrisch gebied (bijvoorbeeld in het geval van dementie), soms gecombineerd met lichamelijke problematiek, verwelkomen we u graag in een van de negen groepswoningen van De Laantjes. In een groepswoning woont u samen met vijf of zes andere bewoners. U heeft elk een eigen kamer en er is een gezamenlijke huiskamer en keuken. Afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden kan de dag gezamenlijk ingedeeld worden, waarbij er natuurlijk ook ruimte is voor individuele activiteiten.

Onze visie op dementiezorg
Mensen met dementie hebben vaak een eigen waarneming van de wereld om hen heen, wat maakt dat hun fysieke omgeving en de manier waarop we met hen omgaan erg belangrijk is. We bewegen daarom mee met hun belevingswereld. We besteden veel aandacht aan het creëren van een herkenbare en veilige omgeving waarin bewoners met dementie zich prettig en thuis voelen, en daarbij ook in vrijheid kunnen leven en bewegen. Wij doen daarom geen deuren van groepswoningen en vides op slot, wat landelijk wel gebruikelijk was. Domotica maakt dit mogelijk.

Naasten en contactpersonen bepalen samen met de eerstverantwoordelijk verzorgende of verpleegkundige (EVV’er), het behandelteam en een consulent welzijn de zorg en het welzijn van de bewoner met dementie. De verpleegkundig specialisten hebben overzicht op de totale behandeling en voeren daarin de regie. Op de achtergrond is (als dat nodig is) de deskundigheid van een specialist ouderengeneeskunde beschikbaar.

Voor toezicht in de huiskamers zetten sfeermakers en keukenprinsessen zich in.

Multidisciplinair overleg
We houden structureel een multidisciplinair overleg (MDO). In het MDO bepalen we samen met u en uw naasten of andere contactpersonen de vorm en inhoud van de zorg- en dienstverlening, en stellen we deze samen bij als dat nodig blijkt of wenselijk is. Deze afspraken leggen we vast in uw persoonlijke zorgleefplan.

Wanneer kom ik in aanmerking?

Het CIZ bepaalt uw zorgbehoefte en afhankelijk daarvan kunt u met uw verkregen indicatie bij ons komen wonen. Onze zorg – en woonbemiddelaars informeren u graag verder: zorgbemiddelaar@stelisabeth.nl of (0165) 592 400.

Wat kost het?
Afhankelijk van uw inkomen betaalt u een eigen bijdrage, die door het CAK wordt bepaald. 

Elisabeth Roosendaal - Slaapkamer en wastafel de Laantjes
Elisabeth Roosendaal - Dorpstuin
Elisabeth Roosendaal - Slaapkamer de Laantjes

Uw groepswoning in De Laantjes

In uw groepswoning woont u samen met vijf of zes andere bewoners. U heeft een eigen zit-/slaapkamer met een bed en een wastafel. De keuken, de huiskamer en de twee badkamers deelt u met uw medebewoners.

De warme maaltijd, die gekookt wordt door een van onze keukenprinsessen, is voor veel bewoners een belangrijk moment van de dag. Lekker en gezond gaan daarbij hand in hand.

Ook zijn regelmatig onze sfeermakers aanwezig. Zij zijn er speciaal voor de sfeer en het toezicht in de huiskamer van de groepswoning. Met wie dat wil lezen ze een krant, spelen ze een spelletje of maken ze een praatje. We besteden veel aandacht aan de huiselijke sfeer. Uw bezoek is van harte welkom in de gezamenlijke huiskamer of in uw eigen kamer.

De groepswoningen liggen aan ruime gangen met veel lichtinval. De vides op De Laantjes beschouwen we als ‘buitengebied’. Op de eerste verdieping hebben we de wanden versierd met een print van een landschap vol gras en koeien. Het meest bijzondere is de koe die ‘uit’ de muur is geplaatst, zodat ze aaibaar is. Op de andere wand hebben we prints aangebracht van gevels, ramen en veel groen. Ook hebben we er lantaarns en bankjes weggezet.

Onze tarievenlijst

Uw levensverhaal

We vinden het belangrijk dat onze zorg geboden wordt door warmhartige en professionele medewerkers die samen met familie of andere contactpersonen meebewegen in de belevingswereld van bewoners met dementie. Om een herkenbare en veilige omgeving te creëren, met een thuisgevoel en ervaring van vrijheid, willen we de bewoner goed leren kennen. Hierbij helpt het als het levensverhaal van de bewoner bij ons bekend is. Het levensverhaal kan al voor intrek in St. Elisabeth in het daartoe ingerichte deel van het zorgdossier opgeschreven worden.

Elke betrokken medewerker kent dan het levensverhaal van de bewoner, bijvoorbeeld de familiegeschiedenis, werkzaamheden en hobby’s. Dit helpt ons in het bieden van de beste zorg en beleving.

Team Behandeling en Begeleiding

We bieden zorg voor mensen met dementie, voor mensen met Parkinson en voor mensen met een andere intensieve zorgvraag. Ook bieden we dagbegeleiding, (tijdelijke) herstelzorg, bijvoorbeeld na een operatie, en palliatieve zorg.

Om goede zorg te kunnen bieden, hebben we – naast de dagelijkse inzet van onze zorgmedewerkers – een deskundig team Behandeling en Begeleiding in huis.

Voorzieningen

Misschien net zo belangrijk als het wonen en leven in St. Elisabeth is het aanbod van voorzieningen in ons huis. En dat zijn er nog al wat!

Wonen met zorg

Afhankelijk van uw indicatie en zorgvraag woont u in St. Elisabeth in uw eigen appartement of in een groepswoning, óf ontvangt u zorg bij u thuis.

Herstelzorg

Herstellende na een operatie of een ziekenhuisopname? U kunt tijdelijk bij ons komen wonen en in uw eigen tempo herstellen.

Dagbegeleiding

Onze dagbegeleiding is er voor senioren die kampen met een lichamelijke en/of psychische beperking, bijvoorbeeld als gevolg van dementie.

Ontmoeten en ontspannen

Elke week is er bij ons van alles te doen voor bewoners en andere geïnteresseerden, en u bent van harte uitgenodigd om ook eens langs te komen.

Kwaliteit

Dagelijks hebben we aandacht voor kwaliteit van zorg, wonen en welzijn, en we verantwoorden ons hierop op verschillende momenten in het jaar.

Werken en leren

Onze unieke zorgorganisatie biedt jou volop kansen voor je carrière. Je kunt bijvoorbeeld je opleiding bij ons volgen!

“Wij vormen met z’n allen St. Elisabeth
De een kan niet zonder de ander”

Het is belangrijk hoe mensen met elkaar omgaan. Geduldig, goedhartig, gedienstig, in onderlinge liefde. Dat was belangrijk in het kloosterleven, dat is belangrijk hier in St. Elisabeth. Want we vormen uiteindelijk toch een gemeenschap. Je wil en moet er zijn voor de ander. Het gaat ook om begrip hebben voor elkaar, hoewel dat niet altijd eenvoudig is omdat we allemaal anders zijn. Oude mensen hebben het vaak moeilijk, dan is het zeer gewenst om ze liefdevol en goed te verzorgen.”

Een zuster

Maak wat van het leven en
haal het beste uit jezelf naar boven”

“Ik wil mensen graag meegeven dat het belangrijk is om in het leven, ondanks alles, moed te blijven houden. Om bezig te blijven, niet te veel te eten en op tijd een borreltje te drinken. Maak wat van het leven en haal het beste uit jezelf naar boven. Heb aandacht voor de mensen om je heen.”

Een bewoner

Je moet naast en niet boven iemand staan
om goed te kunnen doen voor de ander"

“Een ieder moet zich in de omgang met een ander welkom voelen omdat je bent wie je bent. Eenvoud van leven is de ander accepteren zoals hij is. Als je niet de eenvoud van leven hebt, kun je denk ik ook geen goede zorg verlenen. Je moet naast en niet boven iemand staan om goed te kunnen doen voor de ander. Wie eenvoud uitstraalt naar anderen, krijgt ook eenvoud terug. Dan ontstaat er een goede sfeer. Die sfeer is er in St. Elisabeth, ik zie die eenvoud hier overal.”

Een bewoonster

Goede zorg komt uit het hart"

“Altijd vraag ik hoe het gaat. Dat is mijn eerste vraag aan een bewoner. Goede zorg komt uit het hart, en dat doe je door er in je werk écht voor de bewoner te zijn. Je kunt niet met je gedachten ergens anders zijn als je met iemand omgaat. Dat doe je thuis toch ook niet?”

Een verzorgende

Nieuws

Agenda

juli 2024

Geen activiteiten

X