Tijdelijke opname

In woonzorgcentrum St. Elisabeth kunt u ook tijdelijk opgenomen worden. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de dagelijkse vaste verzorgende (bijvoorbeeld de partner) tijdelijk niet in staat is de noodzakelijke zorg te bieden. Tijdelijke opname kan ook nodig zijn als de situatie acuut verslechtert, terwijl een langdurig verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis niet direct mogelijk is. Soms is het na ontslag uit het ziekenhuis nog niet mogelijk om naar huis te gaan omdat u dan eerst verder hersteld moet zijn of omdat thuis aanpassingen moeten plaatsvinden.

Neem contact op met de zorgbemiddelaar.

Zorg aanvragen.