Terminale zorg

Als uw levenseinde nadert, breekt er voor u en uw naasten een periode aan, waarin er veel op u afkomt. Ook in deze periode van uw leven willen wij u en uw naasten nabij zijn. Uiteraard zullen wij u met de beste zorg omringen, maar ook met een luisterend oor, een arm om de schouder. Nóg meer dan anders zullen wij ons inspannen om aan uw wensen tegemoet te komen. In nauw overleg met u en uw familie willen wij u ook op dit deel van uw levensweg begeleiden. Als u daar prijs op stelt, zal onze pastor u en uw familie bijstaan. Uiteraard is uw eigen geestelijk verzorger ook van harte welkom.

Neem contact op met de zorgbemiddelaar.

Zorg aanvragen.