Wonen met intensieve zorg

Als u intensieve zorg nodig heeft op somatisch of psychogeriatrisch gebied, biedt woonzorgcentrum St. Elisabeth de mogelijkheid om ook dán nog zoveel mogelijk uit uw dag te halen. Binnen 9 kleinschalige groepswoningen bieden wij zorg op maat. In iedere groep leven 6 of 7 bewoners samen het leven van alledag. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de bewoners, wordt de dag gezamenlijk ingevuld. De krant wordt gelezen, er wordt een spelletje gespeeld en bewoners dragen eventueel bij in ‘het huishouden’: tafeldekken, boodschappen doen, plantjes water geven etc. Bezoek is van harte welkom in de gezamenlijke woonkamer of in uw eigen kamer.

Voor cliënten die niet in een groep kunnen of willen wonen, zijn individuele verpleeghuiskamers beschikbaar. De zorgbemiddelaar kan u hierover verder informeren.

Zorgleefplan 

Mensen willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig zijn. Wij helpen daar graag bij. In nauwe samenspraak met de cliënt en/of diens verwanten bepalen we de mate, vorm en inhoud van de zorg- en dienstverlening en stellen deze bij als dat nodig of wenselijk is.We leggen deze afspraken vast in het zorgleefplan.

Activiteiten
Naast de activiteiten en dagelijkse bezigheden in de groepswoning, worden ook grotere activiteiten georganiseerd. Bingo, modeshow, een optreden van een koor; het zijn maar een paar voorbeelden. Lees verder…

Neem contact op met de zorgbemiddelaar.

Zorg aanvragen.