Belangrijke links

Zorgloket gemeente Roosendaal - HetPunt
Voor informatie over wonen, zorg en welzijn in de gemeente Roosendaal.
www.hetpunt.nl

Zorg voor elkaar
Zorg voor elkaar is dé online marktplaats voor vrijwillige en professionele hulp. De een heeft hulp of zorg nodig. De ander wil zich graag op vrijwillige basis inzetten voor de samenleving. Op deze site worden deze twee partijen samengebracht.
www.zorgvoorelkaar.com

Ondersteuning - Traverse
Traverse is een organisatie die welzijnsbreed mensen ondersteunt bij het participeren in de maatschappij.
www.traversegroep.nl

Vergeliljk verpleeg- en verzorgingshuizen via Kies Beter 
Via deze website kunt u verpleeg- en verzorgingshuizen zoeken bij u in de buurt en daarbij aangeven wat u belangrijk vindt. Zo kunt u selecteren op type zorg, locatiewensen, geloof, specialisaties, aangeboden zorg en faciliteiten.
www.kiesbeter.nl 

Zorgkantoor
Thuiszorg, zorg in een verpleeghuis, verzorgingshuis, gehandicapteninstelling of een budget nodig? De website van CZ zorgkantoren helpt u verder.
www.czzorgkantoren.nl

Indicatiestellingen CIZ
Het CIZ indiceert, of toetst, de aanspraak op AWBZ-zorg. Met een indicatie van het CIZ weet u hoeveel zorg u kunt krijgen en in welke vorm. Het gaat hierbij om zorg die valt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.
www.ciz.nl

CAK
Het CAK is een uitvoeringsorganisatie in de zorg- en welzijnsector. Het CAK draagt de verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van financiële regelingen en informatietaken.
www.hetcak.nl

Huis van Morgen
In het Huis van Morgen kunt u kennismaken met slimme en handige toepassingen die ondersteuning bieden aan uw zorgbehoefte.
www.huis-van-morgen.nl

Ouderenombudsman
Onderdeel van het Nationaal Ouderenfonds. De OuderenOmbudsman is er voor ouderen, maar ook voor diegenen die voor ouderen zorgen.
www.ouderenombudsman.nl

Dementie
Deze website helpt u op weg bij het vinden van informatie rondom dementie in de regio Bergen op Zoom en Roosendaal.
www.dementiewegwijzer.nl

Zorgatlas
Een geografisch beeld van zorg en gezondheid in Nederland. In deze atlas vindt u meer dan 1.000 kaarten die antwoord geven op vele 'waar-vragen' over de volksgezondheid en de gezondheidszorg: Waar leven de mensen het langst? Waar bevinden zich de ziekenhuizen? Waar worden de meeste medicijnen gebruikt? Waar zijn de mensen het zwaarst?
www.cz.nl/zorgkantoor/zorgatlas