Wensen van de stichting

Voelt u zich betrokken bij St. Elisabeth en draagt u bewoners en cliënten een warm hart toe?
Wilt u graag een steentje bijdragen om het leven van ouderen aangenamer te maken?
Dan is de stichting Vrienden van St. Elisabeth wellicht iets voor u.

En: dit jaar bestaat St. Elisabeth 90 jaar! Dit jubileum willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan: we willen bewoners graag wat extra's bieden.

We hebben een aantal leuke ideeën en wensen opgesteld, waarbij we uw steun goed zouden kunnen gebruiken. Mocht u ons willen helpen met de realisatie van deze projecten, dan zijn we u zeer erkentelijk. Op deze pagina leest u meer informatie over de Stichting Vrienden van St. Elisabeth en hoe u kunt doneren.

Aan welke projecten denken we?  

Lampen met oude foto's van Roosendaal voor in ontmoetingscentrum 't Trefpunt (€ 2.000,-)

Wall-wrap (muurdekkende foto) van oud Roosendaal voor in de gang / vide (€ 1.500,-)

Attributen voor in de vide bij De Laantjes / de belevingshoek (gericht op mensen met dementie (€ 15.000,-)

Circus (voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers) (€ 3.000,-)

Restyling fysio-ruimte (€ 2.500,-)

Middelen t.b.v. sport en spel (bewegen) (€ 2.000,-)

Aanschaf volière (€ 1.500,-)

Diva's dichtbij: muziek voor bewoners met dementie (€ 1.000,-)

Knutselkar (€ 750,-)

Totaal € 29.250,-