Wensen van de stichting

Voelt u zich betrokken bij St. Elisabeth en draagt u bewoners en cliënten een warm hart toe? Wilt u graag een steentje bijdragen om het leven van ouderen aangenamer te maken? Dan is de stichting Vrienden van St. Elisabeth wellicht iets voor u.

We hebben een aantal leuke ideeën en wensen opgesteld, waarbij we uw steun goed zouden kunnen gebruiken. Mocht u ons willen helpen met de realisatie van deze projecten, dan zijn we u zeer erkentelijk. Op deze pagina leest u meer informatie over de Stichting Vrienden van St. Elisabeth en hoe u kunt doneren.

Aan welke projecten denken we?  

Attributen voor in de vide bij De Laantjes / de belevingshoek (gericht op mensen met dementie (€ 15.000,-)

Restyling fysio-ruimte (€ 2.500,-)

Middelen t.b.v. sport en spel (bewegen) (€ 2.000,-)

Aanschaf volière (€ 1.500,-)

Diva's dichtbij: muziek voor bewoners met dementie (€ 1.000,-)

Knutselkar (€ 750,-)

Totaal € 29.250,-