Het werk van de stichting

Voelt u zich betrokken bij St. Elisabeth en draagt u bewoners en cliënten een warm hart toe?
Wilt u graag een steentje bijdragen om het leven van ouderen aangenamer te maken? Dan is de stichting Vrienden van St. Elisabeth wellicht iets voor u.

St. Elisabeth is een Wlz-gefinancierde instelling (voorheen: AWBZ). Deze financiering is beperkt en kent strenge voorwaarden. Juist voor sfeerbepalende en inspirerende activiteiten is in het budget geen ruimte, terwijl deze activiteiten het leven van onze bewoners en cliënten juist zo veraangenamen.

Stichting Vrienden van St. Elisabeth springt financieel bij om bepaalde activiteiten of aanschaf van middelen mogelijk te maken. U kunt de stichting helpen door bijvoorbeeld te doneren. Dit kan een eenmalige bijdrage zijn, maar u kunt ook Vriend worden door jaarlijks bij te dragen. Deze keuze is uiteraard aan u en we zijn dankbaar voor elke steun. 

Wilt u Vriend of donateur worden? Dan kunt u hiervoor het inschrijfformulier gebruiken.

Hoe groter het aantal Vrienden, hoe meer bewoners en cliënten we met leuke nieuwe activiteiten kunnen steunen!

De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een instelling zoals bedoeld in artikel 24, lid 4.

ANBI

Stichting Vrienden van St. Elisabeth is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op deze pagina vindt u de gegevens die een ANBI-instelling moet publiceren.

Voor uw (eventuele) donatie aan Stichting Vrienden van St. Elisabeth kunt u wellicht aftrek krijgen in uw aangifte inkomstenbelasting, omdat de stichting een ANBI is. Meer informatie hierover vindt u op de site van de Belastingdienst.

Naam: Stg. Vrienden van St. Elisabeth
Fiscaal nummer: 8187.66.311
Contactgegevens:   
e-mail: info@stelisabeth.nl 
Adres: Wouwseweg 21, 4703 BL Roosendaal
Tel.: (0165) 592 400

Bestuur: 
Dhr. M.A.F. Mekes
Mevr. A.F.W.M. van Overveld - Brans

Beleidsplan: Stichting Vrienden van St. Elisabeth springt financieel bij om bepaalde activiteiten of aanschaf van middelen mogelijk te maken voor Woonzorgcentrum St. Elisabeth te Roosendaal.

Beloningsbeleid: De bestuurder ontvangt geen beloning. Er is geen personeel in dienst van de Stichting.

Doelstelling: Bijdragen in het behartigen van het welzijn van bewoners en/of personeel van woonzorgcentrum St. Elisabeth te Roosendaal

Uitgeoefende activiteiten: Het mede financieren van diverse aanschaffingen t.b.v. de cliënten van St. Elisabeth te Roosendaal.

Financiële verantwoording: klik hier.