Gerealiseerde projecten

Koersbalmat
Binnen St. Elisabeth wordt geregelmatig koersbal gespeeld. Deze activiteit is bedoeld voor alle doelgroepen binnen ons woonzorcentrum. Koersballen is niet alleen leuk voor de sociale contacten, maar het gaat hierbij ook om de goede en gezonde bewegingen die tijdens het spelen worden gemaakt.

Inmiddels hebben we in 2017 een mooie nieuwe mat aan kunnen schaffen. De kosten zijn gefinancierd door Stichting Vrienden van St. Elisabeth.

Verduistering van ontmoetingscentrum 't Trefpunt
Dit is lange tijd een grote wens geweest van de afdeling Welzijn. De ontmoetingsruimte is een hel verlichte ruimte en kon in eerste instantie niet verduisterd worden. Dat is voor bewoners juist wel belangrijk, omdat het gezichtsvermogen in veel gevallen toch wat beperkt is.

Sinds de gerealiseerde verduistering kunnen er nu filmvoorstellingen en presentaties gehouden worden. De kosten zijn gefinancierd door Stichting Vrienden van St. Elisabeth. 

Duofiets
Vanuit de bewegingsagoog van St. Elisabeth kwam de vraag om een financiële bijdrage ten behoeve van een duofiets. Men kan met deze fiets naast elkaar fietsen. Als cliënten niet zelfstandig kunnen of durven fietsen, dan is de duofiets de oplossing. Bij de duofiets zit men namelijk naast elkaar. Eén van de twee fietsers hoeft maar kracht te zetten, terwijl de ander alleen helpt met sturen. De cliënt zit in een speciale kuipstoel. De voeten kunnen bevestigd worden aan het trapgedeelte, waardoor de benen kunnen meebewegen en de prikkelervaring wordt gestimuleerd. Door op deze manier in de buitenlucht te bewegen, wordt de cliënt in staat gesteld om de ervaring van bewegen met snelheid in de buitenlucht op te doen. De kosten zijn gefinancierd door Stichting Vrienden van St. Elisabeth.

Braintrainers
Een BrainTrainer bestaat uit een combinatie van een handzame desktop en doordachte spelsoftware die uitnodigt tot gebruik, vooral bij ouderen. Deze laagdrempelige spelcomputer activeert geheugenfuncties spelenderwijs en zorgt voor veel positiviteit onder de senioren. 
Kinderen en mensen tot voorbij de middelbare leeftijd spelen al jarenlang met spelcomputers in een klein formaat. Voor senioren vergt een toetsenbord of controller vaak teveel inspanning. Speciaal voor deze leeftijdsgroep zijn gebruiksvriendelijke spellen die worden beleefd via een handzaam en overzichtelijk aanraakscherm. 

Een Braintrainer neemt bij jong en oud iedere computervrees weg. Waar het apparaat is geïnstalleerd, verdwijnt de drempel om voor een scherm te gaan zitten. Sterker nog, op een activiteitencentrum waar een Braintrainer staat opgesteld is het soms dringen geblazen wie ermee aan de slag mag. Zo trainen ouderen hun geheugen in een vertrouwde context en creëren spelenderwijs hun eigen succeservaring. Een Braintrainer heeft dus een bijzondere sociale functie. Ondertussen worden via positieve interactie herinneringen opgebouwd die mogen leiden tot een versterkt zelfvertrouwen. Een Braintrainer richt zich niet op winnen of verliezen, maar op een resultaat dat past bij het individuele niveau. Geregeld gebruik versterkt het zelfvertrouwen en de eigenwaarde. 

In 2011 zijn drie Braintrainers aangeschaft. De investering is mede gefinancierd door Stichting Vrienden van St. Elisabeth via speciale donatie van de Lions Club van Roosendaal.

Elektrische fiets
Het voordeel van deze fiets is dat hij voor vrijwel iedereen toegankelijk is. Vooral voor mensen met wat minder mogelijkheden is het een uitkomst. Men neemt plaats voor de fiets in de eigen (rol-)stoel. Met of zonder trapondersteuning brengt men de beweging tot stand. Ook de armen kunnen eventueel meetrainen.