ANBI

Stichting Vrienden van St. Elisabeth is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op deze pagina vindt u de gegevens die een ANBI-instelling moet publiceren.

Voor uw (eventuele) donatie aan Stichting Vrienden van St. Elisabeth kunt u wellicht aftrek krijgen in uw aangifte inkomstenbelasting, omdat de stichting een ANBI is. Meer informatie hierover vindt u op de site van de Belastingdienst.

Naam: Stg. Vrienden van St. Elisabeth
Fiscaal nummer: 8187.66.311
Contactgegevens:   
e-mail: info@stelisabeth.nl
Adres: Wouwseweg 21, 4703 BL Roosendaal
Tel.: (0165) 592 400

Bestuur: 
Dhr. M.A.F. Mekes
Mevr. A.F.W.M. van Overveld - Brans

Beleidsplan: Stichting Vrienden van St. Elisabeth springt financieel bij om bepaalde activiteiten of aanschaf van middelen mogelijk te maken voor Woonzorgcentrum St. Elisabeth te Roosendaal.

Beloningsbeleid: De bestuurder ontvangt geen beloning. Er is geen personeel in dienst van de Stichting.

Doelstelling: Bijdragen in het behartigen van het welzijn van bewoners en/of personeel van woonzorgcentrum St. Elisabeth te Roosendaal

Uitgeoefende activiteiten: Het mede financieren van diverse aanschaffingen t.b.v. de cliënten van St. Elisabeth te Roosendaal.

Financiële verantwoording: klik hier.