Kwaliteitsjaarverslag 2018

In het Kwaliteitskader staat bepaald dat iedere organisatie verantwoording moet afleggen over het gevoerde kwaliteitsbeleid. Omdat er niet expliciet benoemd staat dat dit een geschreven verslag moet zijn, kwamen we voor het verslag van 2018  op een ander idee. We hebben onze acties dit keer puntsgewijs en beeldend vormgegeven. U kunt vrij door het document heen klikken en per thema uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg in één oogopslag lezen wat wij op dat gebied in 2018 hebben gedaan. En dat is nogal wat!

Kwaliteitsjaarverslag 2018