Kwaliteitsjaarverslag 2017

In het Kwaliteitskader staat bepaald dat iedere organisatie verantwoording moet afleggen over het gevoerde kwaliteitsbeleid. Omdat er niet expliciet benoemd staat dat dit een geschreven verslag moet zijn, kwamen we voor het verslag van 2017 op een ander idee.

Onder het motto ‘een beeld zegt meer dan 1000 woorden’ wilden we graag laten zien wat we aan kwaliteit hebben gedaan. Vandaar dat we met hulp van de vrijwilligers van Audio/Video per thema uit het kwaliteitskader een filmpje hebben gemaakt. Zo kunnen we meteen recht doen aan de medewerkers die dagelijks de zorg- en dienstverlening voor onze bewoners leveren.

Zij komen ‘in the spotlight’ te staan en kunnen met trots vertellen over hun werk, ook al vinden sommigen het nog wel spannend om gefilmd te worden.

Hieronder staan de films per thema.

Meer informatie is te vinden in het Jaarverslag 2017.

Persoonsgerichte Zorg

Wonen en welzijn

Veiligheid

Leren en verbeteren