Geplaatst 2 maanden geleden

Leden Raad van Toezicht

Profielen Financiën, Kwaliteit van zorg en Vastgoed & Facilitair

Ter versterking van onze Raad van Toezicht zoeken wij nieuwe enthousiaste en deskundige leden. Beschik jij over een sterk zorginhoudelijk, vastgoed & facilitair of financieel profiel en draag je de zorg een warm hart toe? Dan zoeken we jou!

Wie zijn wij
St. Elisabeth is een thuis met karakter, voor ouderen met een zorgvraag. Dagelijks wordt, vanuit de prachtige, historische locatie aan de Wouwseweg in Roosendaal, goede zorg en dienstverlening geboden. Er is volop ruimte voor ontmoeting en activiteiten, maar ook voor rust en bezinning. St. Elisabeth is bewust een compacte zelfstandige zorgorganisatie, met circa 260 medewerkers, waar iedereen elkaar persoonlijk kent. Door er écht voor mensen te zijn, wordt dagelijks het verschil gemaakt. De belangrijkste doelstelling van St. Elisabeth is om bewoners een fijn woon- en leefklimaat te bieden en medewerkers en vrijwilligers een prettig werkklimaat.

De Raad van Toezicht van St. Elisabeth bestaat uit 5 leden met een benoemingsperiode van maximaal vier jaar met mogelijke verlenging van dezelfde termijn. In verband met het einde van de benoemingsperiode van een tweetal leden zijn er meerdere zetels vacant.

Wat doet de Raad van Toezicht?
De Raad van Toezicht houdt waardegericht toezicht op de maatschappelijke opdracht en missie van St. Elisabeth om een prettig woon- en leefomgeving voor bewoners te bieden evenals een fijne werkomgeving aan medewerkers en vrijwilligers. Ofwel, zoals Elisabeth van Thüringen het verwoordde: ‘we moeten de mensen blij maken’.

De Raad van Toezicht voert haar rol uit conform de principes van de zorgbrede governancecode (lid NVTZ) en vanuit verbondenheid, betrokkenheid én kritische distantie. Op basis van een onafhankelijke positie voorziet de Raad van Toezicht de bestuurder gevraagd en ongevraagd van advies en vervult zij tevens de werkgeversrol voor de bestuurder. De relatie tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder kenmerkt zich door een constructieve, positieve en transparante houding. Belangrijke gespreksonderwerpen zijn:

 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de organisatie strategie;
 • de kwaliteit en de veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
 • financiële verslaglegging;
 • continuïteit van het bestuur van de organisatie;
 • het werk- en opleidingsklimaat;
 • verhouding met belanghebbenden (zoals de verhouding met de cliëntenraad en ondernemingsraad);
 • naleving van wet- en regelgeving;
 • belangrijke externe ontwikkelingen.

Wat breng je mee?
We maken graag kennis met je, als je:

 • een warm hart voor de zorg hebt;
 • de waarden St. Elisabeth (h)erkent en bereid bent om jezelf actief in te zetten vanuit je rol als lid Raad van Toezicht;
 • beschikt over een academisch werk- en denkniveau en kritisch analytisch oordeelsvermogen;
 • een ontvankelijke (zelf)reflectieve, onafhankelijke en moedige houding hebt;
 • beschikt over een relevant netwerk (in de regio is een pre).

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt aandacht besteed aan de complementariteit van de leden en balans in achtergrond, zoals bijvoorbeeld man-vrouwverhouding, culturele achtergronden en gewenste ervaring en deskundigheden. Aanvullend op de algemene eisen is de Raad van Toezicht op zoek naar kandidaten die over een stevige achtergrond beschikken gerelateerd aan één van de volgende drie specifieke profielen.

Profiel Financiën

 • je bent een financieel expert op strategisch niveau en je denkt graag beleidsmatig mee over de financiën van St. Elisabeth, ook met het oog op andere stakeholders waaronder banken;
 • je bent deskundig ten aanzien van begrotingssystematiek, periodieke verantwoording met risicobeheersing- en monitoring en forecasting;
 • en je bent inhoudelijk bekend met de financiering van de gezondheidszorg, zowel kosten als opbrengstgericht (Wlz, WMO, Zvw) en in staat ontwikkelingen te vertalen in mogelijke doorwerking op de organisatie.

Profiel Kwaliteit van zorg

 • je bent een zorginhoudelijke expert die beschikt over een eigentijdse visie met oog voor verandering gerelateerd aan de actuele maatschappelijke ontwikkelingen binnen de (ouderen)zorg;
 • je bent bekend met relevante wet en regelgeving;
 • en je hebt ruime integrale zorgervaring bij voorkeur in de VVT waarbij je tevens beschikt over actuele kennis en ervaring met zorgtechnologie en innovatie.

Profiel Vastgoedbeheer & Facilitair

 • je bent een expert ten aanzien van de vastgoedmarkt en de bekostiging van vastgoed, zowel intramuraal als in het kader van scheiden van wonen en zorg;
 • je bent deskundig ten aanzien van ondersteunende bedrijfsprocessen en organisatie-inrichting;
 • en heb je inzicht in de vastgoedmarkt, actuele ontwikkelingen en bij voorkeur kennis op het gebied van innovatie woon-zorgconcepten in de ouderenzorg.

Wat bieden wij?
We bieden je een uitdagende, op maatschappelijk relevantie gerichte verantwoordelijkheid waarmee je een bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van St. Elisabeth. Ook ontvang je een bezoldiging passend binnen de Wet normering Topinkomens (WNT) ter hoogte van 70% van de maximale vergoeding behorend bij klasse 3. En natuurlijk krijg je professionele, betrokken en bovenal leuke collega’s!

Heb je interesse?
Heb je inhoudelijke vragen over de functie? Maaike van Gurp, manager HR beantwoordt graag jouw vragen. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0165-592400.
Jouw motivatie en cv kun je uiterlijk 14 september per mail versturen naar PenO@stelisabeth.nl

De procedure

 • Op basis van een briefselectie start de procedure met een eerste gespreksronde. Hebben we een klik dan nodigen we je graag uit voor een tweede gesprek waarbij je verzocht wordt om een korte pitch te geven.
 • De kandidaten die na deze tweede ronde door de Raad van Toezicht benoembaar worden geacht nodigen we vervolgens uit om kennis te komen maken met onze Cliëntenraad en Ondernemingsraad. Zij brengen hun advies uit aan de Raad van Toezicht.
 • Bij een positief besluit door de Raad van Toezicht over je benoeming winnen we tenslotte voorafgaand aan het maken van de benoemingsafspraken, graag nog een referentie van je in.
 • Bij benoeming wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist. Uiteraard krijg je de kosten vergoed.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij écht niet op prijs. 

Solliciteer online

X