Zusters Franciscanessen van Mariadal

De congregatie van de Zusters Franciscanessen van Mariadal te Roosendaal werd opgericht op 1 september 1832 door Maria Raaymakers uit Sint Oedenrode. Zij trad in 1801 als eerste novice in bij de Zusters Franciscanessen van Dongen en kreeg als kloosternaam Soeur Marie Joseph. Vanuit Dongen kreeg zij de opdracht om in 1820 samen met enkele medezusters een nieuwe stichting te beginnen in Etten. Weer 12 jaar later werd vanuit Etten de congregatie van Roosendaal gesticht. Alhoewel het steeds de bedoeling was van Mère Marie Joseph om de nieuwe stichtingen bijeen te houden is dat niet gelukt. Er ontstonden uiteindelijk vier afzonderlijke congregaties: Dongen 1801, Etten 1820, Roosendaal 1832 en Oudenbosch 1838.

De congregatie van de Zusters Franciscanessen van Roosendaal groeide en bloeide. In zeer korte tijd werden kloosters, scholen en internaten opgericht. In 1842 – tien jaar na de stichting – begon de congregatie haar missiewerkzaamheden op de Nederlandse Antillen, in 1856 in Suriname en in 1961 volgde nog een stichting in Chili. Bij het 100-jarig bestaan in 1932 telde de congregatie 1.220 zusters en ± 180 instellingen voor onderwijs, opvoeding of anderszins.

Werkzaamheden
Het opvoeden en onderwijzen van de jeugd is het belangrijkste werk geweest van de congregatie van Mariadal. De congregatie richtte talloze scholen en internaten op waarin zusters werkzaam waren. Naar de geest van Franciscus heeft de congregatie altijd een sterke voorkeur gehad voor kansarme kinderen. Daarnaast zijn zusters werkzaam geweest in het pastoraal werk, de bejaardenzorg en in de wijkverpleging. Veel zusters zijn na hun pensionering – veelal tot op hoge leeftijd – als vrijwilligsters actief gebleven op pastoraal, sociaal en maatschappelijk terrein. 

Afbouw 
Net als heel veel kloosters in Nederland ontkomt ook de congregatie van de zusters Franciscanessen van Mariadal niet aan een enorme terugloop. Opvoeding, onderwijs en ziekenzorg worden behartigd door de Staat. Door de toenemende vergrijzing in de congregatie is het trouwens niet meer mogelijk om nieuwe initiatieven op te zetten; op een enkele plaats kan nog geparticipeerd worden in projecten.

Momenteel wonen de meeste zusters in Roosendaal in het klooster Mariastede, in woonzorgcentrum St. Elisabeth en in enkele kleine communiteiten. Enkele zusters wonen elders alleen. De drie missiegebieden – de Nederlandse Antillen, Suriname en Chili – bevinden in een afbouwsituatie.