Governance

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting. De raad van toezicht staat de bestuurder met raad terzijde en functioneert als klankbord.

Leden  zijn:

  • De heer drs. H.J. Weggen MHA, voorzitter; aandachtsgebied: remuneratie en contactpersoon ondernemingsraad 
  • Mevrouw Dr. Olga van Rijn, vicevoorzitter; aandachtsgebied: kwaliteit & veiligheid
  • Zr. Margriet van der Vliet, lid
  • De heer Prof. dr. J.M.G.A. Schols, lid; aandachtsgebieden: zelfevaluatie,  goed toezicht in zorg & welzijn
  • De heer A.C.M. van Osch, lid; aandachtsgebieden: financiën, vastgoed 

Adviseur van de raad van toezicht is de bestuurder; mevrouw drs. M.E. Bouwman.

Bestuurder en managementteam dragen gezamenlijk zorg voor de dagelijkse leiding en beleidsvorming.  

Voor de statuten, klik hier
Voor het reglement van de raad van toezicht, klik hier
Voor het reglement van de raad van bestuur, klik hier
Voor de onkostenverantwoording van de bestuurder, klik hier
Voor het beleid en verantwoording onkosten raad van bestuur, klik hier
Voor het Jaarverslag 2018 van de raad van toezicht, klik hier
Voor het Jaarverslag 2017 van de raad van toezicht, klik hier
Voor het Jaarverslag 2016 van de raad van toezicht, klik hier
Voor het Jaarverslag 2015 van de raad van toezicht, klik hier