Over ons logo

Ons logo heeft een hoge symbolische waarde en verwijst naar onze oorsprong en missie.
Wie de gedachten achter het logo kent, weet waar St. Elisabeth voor staat.

 De roos verwijst naar de legende van St. Elisabeth van Thüringen. De roos wordt vaak als symbool gebruikt voor vreugde, geluk, genegenheid en liefde. Elementen die wij willen laten doorklinken in ons werk. Een roos is kwetsbaar en vraagt een zorgvuldige behandeling; evenals onze bewoners. St. Elisabeth wil haar bewoners een warme, hartelijke woonomgeving bieden; de kleur van de roos is daarom ‘warm oranje’.
Ook is het een verwijzing naar Franciscus van Assisi over wie wordt geschreven: “Rozen schieten op, waar zijn bloeddruppels in de aarde vallen”.

 Het kader om de roos verwijst naar het woonzorgcentrum. Het is een schematische weergave van het complex.

  De roos en het kader samengevoegd staan voor:

  • De warmte, veiligheid, nabijheid, omarming die wij onze bewoners willen bieden: het kader dat de kwetsbare roos omsluit.
  • St. Elisabeth stelt zich open voor de maatschappij. Het kader is omsloten, maar niet gesloten: het biedt ruimte, ook aan hen die “niet in kadertjes passen”, daarom ook valt een aantal bloemblaadjes buiten het kader.
  • St. Elisabeth koestert haar oorsprong, ons door de grondleggers, de zusters Franciscanessen van Mariadal meegegeven: het gedachtengoed van St. Elisabeth van Thuringen en Franciscus van Assisi willen wij op hedendaagse wijze in praktijk brengen.