Beleid, jaarverslagen en organogram

St. Elisabeth in beweging
.. Een beter thema voor het jaar 2016, waarin de zorg grote veranderingen doormaakt, is haast ondenkbaar. En beweging was er in St. Elisabeth. De hiërarchische structuur werd letterlijk omgedraaid, er kwamen zelfsturende teams, onderzocht werd of en hoe dementerende bewoners meer bewegingsvrijheid geboden kon worden, er werd een beweegweek georganiseerd, het Electronisch Cliënten Dossier ingevoerd, een nieuwe visie op welzijn geïmplementeerd én we behaalden in 1 keer het gouden Prezo (kwaliteits-)keurmerk. Nieuwsgierig geworden? Lees er dan alles over in ons jaarverslag: St. Elisabeth in beweging - stilstaan bij 2016.

Van goed naar uitstekend; ondernemingsplan 2015-2018

De toekomst van ouderenzorgorganisaties in Nederland is onzeker, meer dan ooit te voren.  In onzekere tijden dien je als organisatie vooral flexibel te zijn om direct in te kunnen spelen op wijzigende omstandigheden. Een blauwdruk voor de komende jaren past daar niet bij. Het ondernemingsplan beoogt dan ook niet meer dan een richting aan te geven. Een richting die ons (medewerkers) in staat stelt, op basis van de actuele situatie en zo veel mogelijk anticiperend op toekomstige ontwikkelingen, om continuïteit te bieden voor de bewoners en medewerkers van St. Elisabeth en onze ambitie (van goed naar uitstekend) waar te maken. Hoe we dat doen? Lees verder....

Organogram
In St. Elisabeth hebben we het organogram omgekeerd, waarmee we benadrukken dat de professional 'in the lead' komt en de cliënt de regie heeft. Het organogram..

Stakeholdersbeleid
St. Elisabeth voert een actief beleid ten aanzien van de samenwerking met interne en externe stakeholders. Lees verder...

In voor Zorg
St. Elisabeth heeft ervoor gekozen om zelfsturing in te voeren voor alle teams binnen de organisatie en wordt hierin, met subsidie, begeleid vanuit In voor Zorg!
In voor Zorg!
ondersteunt het traject....lees verder