Beleid, jaarverslagen en organogram

Ondernemingsplan 2019-2023

Het maken van een ondernemingsplan is ten eerste een goed moment om de balans op te maken: hoe staan we ervoor? Wat waren onze plannen? En wat hebben we daarvan kunnen realiseren? En vooral: wat kunnen we terugkijkend hiervan leren? Door het opstellen van een ondernemingsplan reflecteren we op ons functioneren in de afgelopen jaren en door te reflecteren op het verleden leren we voor de toekomst. 

Ten tweede biedt het opstellen van een plan voor de komende jaren ons de gelegenheid om met alle collega’s in gesprek te gaan. Door de compactheid van de organisatie is het mogelijk om écht met iedereen om tafel te gaan. Deze werkwijze versterkt de onderlinge verbinding die bijdraagt aan verbetering van de onderlinge samenwerking. En een goede onderlinge samenwerking is cruciaal voor het verlenen van uitstekende zorg.

Ten derde geeft het ondernemingsplan ons richting voor de komende jaren. We stippelen een koers uit op basis van onze actuele kennis en verwachtingen, maar gaandeweg stellen we deze plannen bij als de context daar om vraagt. Nog belangrijker dan een goed plan is de flexibiliteit van dat plan: als zich ontwikkelingen aandienen, anders dan verwacht, zijn we dan voldoende in staat om onze koers bij te stellen? Juist de compacte omvang van de organisatie maakt ons wendbaar, waardoor we proefondervindelijk onze route bepalen. 

U kunt het volledige ondernemingplan hier lezen.

Lees hier ons vorige ondernemingplan: Lees verder

Jaarverslagen & jaarrekening

Jaarrekening 2018

Jaarverslag 2017: 90 jaar St. Elisabeth - viering van het jubileumjaar!

Jaarverslag 2016: St. Elisabeth in beweging - stilstaan bij 2016.

Organogram

In St. Elisabeth hebben we het organogram omgekeerd, waarmee we benadrukken dat de professional 'in the lead' komt en de cliënt de regie heeft. Het organogram

Stakeholdersbeleid

St. Elisabeth voert een actief beleid ten aanzien van de samenwerking met interne en externe stakeholders. Lees verder 

Kwaliteitskader

In het Kwaliteitskader staat bepaald dat iedere organisatie verantwoording moet afleggen over het gevoerde kwaliteitsbeleid. Omdat er niet expliciet benoemd staat dat dit een geschreven verslag moet zijn, kwamen we voor het verslag van 2017 op een ander idee.

Onder het motto ‘een beeld zegt meer dan 1000 woorden’ wilden we graag laten zien wat we aan kwaliteit hebben gedaan. Vandaar dat we met hulp van de vrijwilligers van Audio/Video per thema uit het kwaliteitskader een filmpje hebben gemaakt. Zo kunnen we meteen recht doen aan de medewerkers die dagelijks de zorg- en dienstverlening voor onze bewoners leveren.

Zij komen ‘in the spotlight’ te staan en kunnen met trots vertellen over hun werk, ook al vinden sommigen het nog wel spannend om gefilmd te worden.

Hieronder staan de films per thema.

Meer informatie is te vinden in het Jaarverslag 2017.

Persoonsgerichte Zorg

Wonen en welzijn

Veiligheid

Leren en verbeteren