Beleid, jaarverslagen en organogram

Jaarverslag 2017: 90 jaar St. Elisabeth - viering van het jubileumjaar!

Jaarverslag 2016: St. Elisabeth in beweging - stilstaan bij 2016.

Van goed naar uitstekend; ondernemingsplan 2015-2018

De toekomst van ouderenzorgorganisaties in Nederland is onzeker, meer dan ooit te voren.  In onzekere tijden dien je als organisatie vooral flexibel te zijn om direct in te kunnen spelen op wijzigende omstandigheden. Een blauwdruk voor de komende jaren past daar niet bij. Het ondernemingsplan beoogt dan ook niet meer dan een richting aan te geven. Een richting die ons (medewerkers) in staat stelt, op basis van de actuele situatie en zo veel mogelijk anticiperend op toekomstige ontwikkelingen, om continuïteit te bieden voor de bewoners en medewerkers van St. Elisabeth en onze ambitie (van goed naar uitstekend) waar te maken. Hoe we dat doen? Lees verder

Organogram
In St. Elisabeth hebben we het organogram omgekeerd, waarmee we benadrukken dat de professional 'in the lead' komt en de cliënt de regie heeft. Het organogram

Stakeholdersbeleid
St. Elisabeth voert een actief beleid ten aanzien van de samenwerking met interne en externe stakeholders. Lees verder