ANBI

Stichting St. Elisabeth is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Op deze pagina vindt u de gegevens die een ANBI-instelling dient te publiceren.

Naam: Stg. St. Elisabeth
Fiscaal nummer: 004312600
Contactgegevens:  
e-mail: info@stelisabeth.nl 
Wouwseweg 21, 4703 BL Roosendaal
Telefoonnummer: 0165-592400

Bestuur: Mevr. Drs. M.E. Bouwman

Beleidsplan: klik hier.

 Beloningsbeleid: Voor de beloning van het personeel is de cao VVT van toepassing. De bestuurder ontvangt een beloning volgens de “Beloningscode voor Bestuurders in de Zorg” van de NVZD.

 Doelstelling: Wij bieden kwalitatieve zorg- en dienstverlening aan onze cliënten, rekening houdend met hun persoonlijke, sociale, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Wij zijn onze cliënten nabij binnen een gastvrije en respectvolle omgeving, ontleend aan onze herkomst en wij leveren een professionele bijdrage aan hun geborgenheid, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven.

 Uitgeoefende activiteiten:
Het bieden van verblijf met verzorging respectievelijk verpleging en welzijnsactiviteiten aan daartoe geïndiceerde ouderen.
Het bieden van 5 dagen per week opvang en begeleiding aan daartoe geïndiceerde ouderen.
Tevens wordt in het aanpalende woningcomplex aan een aantal zusters met een daartoe geëigende PGB of VPT-indicatie de benodigde zorg geleverd.

 Financiële verantwoording: klik hier.