Actueel (nieuws)

Meneer van Doormaal hoor je niet klagen

Journalist John Bas van BN DeStem liep onlangs twee dagen mee met de medewerkers van St. Elisabeth en tekende zijn, maar vooral de ervaringen van de bewoners, op. Het volledige artikel leest u hier.....

Dit bericht is geplaatst op: 07-12-2017

Symposium 'Onthechting' in De Kring

We moeten echt naar elkaar luisteren en echt met elkaar praten. Als zorgvragers en zorggevers in de ouderenzorg op die manier met elkaar kunnen communiceren, dan ontstaat er echte kwaliteit van zorg. Want die communicatie is belangrijk, zeker omdat ouderen in een fase van hun leven zijn gekomen waarin ze van van alles en nog wat afscheid moeten nemen. Dan is aandacht voor die sociale kant enorm belangrijk. Dat was misschien wel de belangrijkste boodschap die het symposium Onthechting opleverde. 

De bijeenkomst was op donderdag 16 november door St. Elisabeth georganiseerd, ter gelegenheid van haar 90-jarig jubileum. “Onthechting is het belangrijkste thema in de ouderenzorg,” aldus Marieke Bouwman in haar openingswoord op het symposium. ”Bewoners zitten in de laatste fase van hun leven. Ze moeten zaken achterlaten, loslaten, kijken terug op hun leven, met alle emoties die daarbij loskomen.“

Hoe dat kan gaan, kwam naar voren in vijf gefilmde interviews met bewoners van St. Elisabeth. Daarin vertelden zij op ontroerende wijze hoe zij zaken loslieten in hun leven en waarom. Die portretten waren gemaakt door Willem Speelman, directeur van het Franciscaans Studiecentrum. Speelman was een van de vier sprekers die zijn licht liet schijnen over het thema onthechting. De anderen waren Jos Schols (hoogleraar Ouderengeneeskunde en lid van de Raad van Toezicht van St. Elisabeth), Anja Machielse (bijzonder hoogleraar Empowerment van kwetsbare ouderen) en Sanne Rodenburg (theologe en zorgethica).

Wederkerige zorg, zo noemde Jos Schols dat echt luisteren en praten. “Zorg is vooral communiceren,” vatte hij samen. Of zoals Anja Machielse het verwoordde: “Voor ouderen is contact met anderen belangrijker voor hun geluk dan lichamelijke gezondheid. De behoefte van hen ligt vooral op het sociale vlak en op het gebied van zingeving.” Sanne Rodenburg wees in dit verband op het belang van de relatie met familie en kinderen van de bewoner. “Niet alleen voor de bewoner zelf, maar ook voor de zorg die St. Elisabeth geeft. Omdat die relatie een belangrijke steun is voor hen. Daarom is het belangrijk om dat netwerk echt te betrekken in de zorg.” 

Dit bericht is geplaatst op: 22-11-2017

Onder de Roos

In Onder De Roos komen bewoners, vrijwilligers en medewerkers van St. Elisabeth aan het woord over hún woonzorgcentrum. Kleine verhalen die voor hen van grote waarde zijn: verhalen die veel vertellen over St. Elisabeth. We publiceren deze verhalen wekelijks in ons medewerkers- en bewonersbulletin, maar we willen ze u ook niet onthouden! Klik hier voor de verhalen!

Dit bericht is geplaatst op: 22-09-2017