Nieuws

Dit bericht is geplaatst op: 15-06-2018

Aanstelling eigen Specialist Ouderengeneeskunde in St. Elisabeth

We zijn er trots op dat we sinds juli dit jaar een eigen Specialist Ouderengeneeskunde in huis hebben. Per 1 juli start mevrouw C.P.M.C. Claassens, een ervaren arts, haar werkzaamheden exclusief voor de bewoners van St. Elisabeth. Samen met de fysiotherapeut, de psycholoog, de ergotherapeut, de palliatief verpleegkundige en de verpleegkundig specialist is daarmee een sterk en deskundig (para)medisch team dagelijks beschikbaar voor de (verpleeghuis)bewoners van St. Elisabeth.

Eerder besteedden we dit specialisme aan een externe partner uit. Het inbedden van dit specialisme in onze eigen organisatie is echter van grotere toegevoegde waarde voor bewoners en medewerkers dan een externe uitbesteding. De kortere lijnen vergemakkelijken namelijk de samenwerking met de verzorgenden en verpleegkundigen, waardoor de zorg voor de bewoners verder wordt verbeterd.

Een Specialist Ouderengeneeskunde (SO) is een arts, gespecialiseerd in de zorg voor ouderen. Deze arts is verantwoordelijk voor het onderzoeken, diagnosticeren, behandelen en begeleiden van bewoners met een complexe, samengestelde zorgvraag. Keuzevrijheid en zelfstandigheid van bewoners staan hierbij altijd voorop. Een SO wordt ingezet bij de zorg voor verpleeghuisbewoners, en kan ter ondersteuning van huisartsen worden ingezet bij de zorg voor ouderen.

Bereikbaarheidsdiensten
Als zorglocatie moeten we 24 uur per dag een arts bereikbaar en beschikbaar hebben. Deze bereikbaarheidsdienst wordt vanaf 1 juli georganiseerd met collega-organisatie SVRZ in Zeeland (Stichting voor Regionale Zorgverlening). Voor hun locaties op Tholen, samen met St. Elisabeth, staat 24/7 een team van artsen paraat voor de momenten dat dat nodig is. De afspraken liggen vast in een samenwerkingsconvenant, dat op 6 juni ondertekend is.

Kortom, weer een mooie stap in onze ambitie van goed naar uitstekend!

In ons werk draait het primair om het leveren van goede zorg vanuit ons hart: er écht zijn voor mensen. Onze kleine, karakteristieke zorgorganisatie heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld naar een prachtige, moderne accommodatie waar het goed wonen en werken is. Bewoners, medewerkers en vrijwilligers creëren samen een Thuis met karakter.

Op de foto:
Marieke Bouwman (St. Elisabeth), Lydia Joossen (SVRZ), Chantal van Boven (SVRZ) en Angelie Wondergem (St. Elisabeth)

 

Dit bericht is geplaatst op: 07-06-2018

Onze keukenprinsessen en keukenprins zijn gestart!

Een paar maanden geleden adverteerden we met onze vacatures keukenprinsen en keukenprinsessen. En op 4 juni zijn ze gestart! Ze gaan koken voor de bewoners op De Laantjes. 

Het gaat niet alleen om het koken en de tafel dekken, het gaat om veel meer. Ze zijn vertrouwde gezichten op de woongroep en zorgen voor de bestellingen van de ingrediënten. Ze houden rekening met de wensen en behoeften van bewoners. En het allerbelangrijkst: er wordt op De Laantjes gegeten zoals thuis en gezellig gepraat over de gebeurtenissen van de dag.

Dit bericht is geplaatst op: 06-06-2018

Jaarverslag 2017 St. Elisabeth

Tevreden bewoners, herziene visies op zorg en een jubileumjaar vol activiteiten

In 2017 bestonden we 90 jaar en dat hebben we uitgebreid met bewoners gevierd. Maar 2017 was ook het jaar van het behalen van behoorlijk wat ambities op onze speerpunten, waarbij we continu samenwerken met, en ons verbinden aan, de buitenwereld. Samen met allerlei organisaties bereiken we onze doelstellingen voor bewoners van St. Elisabeth. Met resultaat! Want de tevredenheidsscore van 8,4 van de bewoners op de website van Zorgkaart Nederland zegt genoeg. 

Uitstekende zorg en dienstverlening
We hebben in 2017 een doorlopend verbeterplan geïntroduceerd, want het verbeteren van zorg en dienstverlening zien we als een continu proces. Familieparticipatie speelt hierbij een belangrijke rol, want alleen sámen met familie kunnen we de best mogelijke zorg leveren. Ook hebben we, gezien de gestegen complexiteit van de zorgvraag, een psycholoog aangesteld. Onze inspanningen werden, naast de mooie beoordelingen van de bewoners, bekroond met een verlenging van het gouden PREZO-keurmerk. Dit keurmerk staat voor kwaliteit van zorg.

Inspirerend werk
In 2017 hebben we de verandering naar meer zelfstandigheid binnen de teams verder voortgezet. Het uitgangspunt hierbij is om medewerkers binnen vastgestelde kaders de verantwoordelijkheid te geven die past bij hun situatie en competenties. Deskundigheidsbevordering van medewerkers staat altijd hoog op onze agenda, hier investeren we dan ook graag in door middel van symposia en bijscholingen.

Gezonde organisatie
We scoorden maar liefst vier sterren op de audit Gastvrijheidszorg. Ook op de Wmo-audit scoorden we goed. Audits zijn een belangrijk instrument ter bewaking van onze kwaliteit. We werken inmiddels ook met het ECD, een voorschrijfsysteem voor medicatie en we introduceren e-learning. In financieel opzicht boeken we ook positieve resultaten, waarbij we de overhead beperkt houden. Onze inkomsten worden namelijk zoveel als mogelijk besteed aan datgene waarvoor ze bedoeld zijn: de zorg.

Ons volledige jaarverslag lees je hier.

In ons werk draait het primair om het leveren van goede zorg vanuit ons hart: er écht zijn voor mensen. Onze kleine, karakteristieke zorgorganisatie heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld naar een prachtige, moderne accommodatie waar het goed wonen en werken is. Bewoners, medewerkers en vrijwilligers creëren samen een Thuis met karakter.

Dit bericht is geplaatst op: 30-05-2018

Spreekuur Digipunt nu ook op vrijdagochtenden in St. Elisabeth

Zou u wel eens wat hulp kunnen gebruiken bij zaken die u via internet moet of wilt regelen? Of heeft u algemene vragen over het internet en de digitale wereld? Bij het Digipunt kunt u terecht met uw vragen.

Het Digipunt is een samenwerking van WijZijn Traverse Groep en Humanitas, en is anderhalf jaar geleden gestart met twee spreekuren op maandag en dinsdag. Deze worden dusdanig goed bezocht, dat er nog een spreekuur geopend is op vrijdagochtend in St. Elisabeth aan de Wouwseweg 21. Ook hier bent u van harte welkom om eens langs te komen. Het spreekuur vindt plaats van 09.30 uur tot 11.30. 


Waarmee kan het Digipunt u ondersteunen?

  • inschrijven / verlengen Klik voor Wonen (woningstichting)
  • doorgeven van wijzigingen bij de uitkeringsinstantie
  • uploaden en versturen van formulieren
  • aanvragen van uw DigiD
  • aanvragen en gebruik van een e-mailadres
  • aanvragen van zorg en huurtoeslag
  • uploaden of downloaden van uw declaratieformulieren
  • algemene vragen op digitaal gebied


Het Digipunt in St. Elisabeth is toegankelijk voor iedereen en u hoeft geen afspraak te maken om langs te komen. U vindt de vrijwilligers van het Digipunt in restaurant ’t Trefpunt in St. Elisabeth aan de Wouwseweg.

Spreekuren Digipunt

Maandagmiddag: 13.30 uur – 16.00 uur Parrotia (Markt 54G) – vanaf 30 april

Dinsdagmiddag: 13.30 uur – 16.00 uur Parrotia (Markt 54G) – vanaf 30 april

Vrijdagochtend: 09.30 uur – 11.30 uur St. Elisabeth (Wouwseweg 21)

Dit bericht is geplaatst op: 12-04-2018

Onder de Roos

In Onder De Roos komen bewoners, vrijwilligers en medewerkers van St. Elisabeth aan het woord over hún woonzorgcentrum. Kleine verhalen die voor hen van grote waarde zijn: verhalen die veel vertellen over St. Elisabeth. We publiceren deze verhalen om de paar weken in ons medewerkers- en bewonersbulletin, maar we willen ze u ook niet onthouden! Klik hier voor de verhalen!

Dit bericht is geplaatst op: 22-09-2017