Het voormalig klooster aan de Wouwseweg, waarin zorgorganisatie St. Elisabeth is gehuisvest, wordt op 1 juli door de Congregatie Zusters Franciscanessen van Mariadal formeel overgedragen aan Stichting St. Elisabeth. In een kleinschalige en besloten ceremonie in de kapel van St. Elisabeth wordt deze overdracht op 1 juli via de notaris geformaliseerd. Voorwaarde voor de eigendomsoverdracht was toestemming van de Heilige Stoel te Rome. De toestemming is gedateerd op 29 april 2020 en enkele weken later per post ontvangen.

St. Elisabeth wordt eigenaar

Tot nu toe huurde St. Elisabeth van de Congregatie het gedeelte waarin de groepswoningen, de individuele zorgappartementen en de bijbehorende algemene voorzieningen gevestigd zijn.

Vanaf 1 juli is St. Elisabeth dus officieel eigenaar van het hele woonzorgcomplex, bestaande uit 130 intramurale groepswoningen en individuele zorgappartementen, en 66 extramurale appartementen van De Stedes. De Stedes grenzen aan de kant van de Theresiastraat aan het monumentale gebouw. De Congregatie verhuurde deze appartementen. Per 1 juli worden ook deze appartementen door St. Elisabeth verhuurd.

Toekomst

Het besluit van de Congregatie om het totale complex aan St. Elisabeth te verkopen heeft te maken met de teruggang van het aantal zusters en hun hoge leeftijd. Voor St. Elisabeth is deze aankoop een belangrijke stap met het oog op de toekomst. Ook borgt het de voor de organisatie zo belangrijke kleinschaligheid die ze in de toekomst wil behouden. Dat is namelijk de kracht van St. Elisabeth en wordt door bewoners, hun familie/naasten en bezoekers gewaardeerd.

Bewoners

Voor de bewoners van de groepswoningen en (intramurale) zorgappartementen heeft de overdracht aan St. Elisabeth geen gevolgen. De huurders van De Stedes zijn eerder al door de Congregatie op de hoogte gesteld. Alle rechten en plichten worden door St. Elisabeth overgenomen.

Enkele gedeelten van het complex, die door de zusters bewoond of gebruikt worden (bijvoorbeeld de kapel), huurt de Congregatie voortaan van St. Elisabeth. St. Elisabeth en de Congregatie bouwen samen verder aan deze mooie plek aan de Wouwseweg waar het goed wonen en toeven is.

X