Het voormalig klooster aan de Wouwseweg, waarin zorgorganisatie St. Elisabeth is gehuisvest, is eigendom van de Congregatie Zusters Franciscanessen van Mariadal. Stichting St. Elisabeth huurt van de Congregatie het gedeelte waarin de groepswoningen, de individuele zorgappartementen en de bijbehorende algemene voorzieningen gevestigd zijn.

Na langdurig beraad heeft de Congregatie besloten het totale complex St. Elisabeth te verkopen, gezien de teruggang van het aantal zusters en hun hoge leeftijd. Na zorgvuldige marktoriëntatie heeft het bestuur van de Congregatie op 20 november 2019 het besluit genomen de verkoop van het hele complex waarbinnen St. Elisabeth is gehuisvest te gunnen aan stichting St. Elisabeth.

Stichting St. Elisabeth wordt dus eigenaar van het hele complex, bestaande uit 130 intramurale groepswoningen en individuele zorgappartementen, en 66 extramurale appartementen van De Stedes. Deze huurappartementen grenzen aan de kant van de Theresiastraat aan het monumentale gebouw. De komende maanden bereiden de Congregatie en St. Elisabeth gezamenlijk de definitieve overdracht voor. Voorwaarde hierbij is toestemming van de Heilige Stoel te Rome.

Voor St. Elisabeth is de aankoop een belangrijke stap met het oog op de toekomst. Het borgt ook de voor de organisatie zo belangrijke kleinschaligheid die ze in de toekomst wil behouden. Dat is namelijk de kracht van St. Elisabeth en dit wordt door (toekomstige) bewoners, hun familie/naasten en bezoekers gewaardeerd.

Enkele gedeelten van het complex, die door de zusters bewoond of gebruikt worden (bijvoorbeeld de kapel), zal de Congregatie voortaan huren van St. Elisabeth.

Voor de bewoners van de groepswoningen en (intramurale) zorgappartementen heeft de overdracht aan St. Elisabeth geen gevolgen.

De huurders van De Stedes zijn door de Congregatie op de hoogte gesteld en worden in december nader geïnformeerd.

Marieke Bouwman – Bestuurder

Zr. Margriet – Algemeen overste

X