Donderdag 7 november hebben vier onafhankelijke externe auditoren van bureau Perspekt de PREZO audit bij St. Elisabeth uitgevoerd. Ze kwamen een dag naar St. Elisabeth om te beoordelen of de kwaliteit van zorg in St. Elisabeth goed is en of zij vinden dat ons PREZO Gouden Keurmerk voor de komende drie jaar opnieuw geldig is. De auditoren liepen een dag mee in St. Elisabeth en stelden vragen aan medewerkers en bewoners/contactpersonen over de zorg- en dienstverlening, het wonen, de welzijnsactiviteiten en het restaurant.

Na een rondleiding hebben de auditoren de hele dag overal rondgekeken, op de Strijpe, op de Laantjes, bij thuiszorgcliënten, bij welzijnsactiviteiten, de fysiotherapieruimte, de stamtafel, de vrijwilligers die bezig waren en in de kapel. Ze hebben de kwaliteit van de cliëntendossiers beoordeeld, gesproken met een afvaardiging van de Cliëntenraad, een afvaardiging van de Ondernemingsraad, de voorzitter van de Raad van Toezicht, medewerkers op de Strijpe, Thuiszorg en Laantjes, de zorgbemiddelaar, de coördinator vrijwilligerswerk, het behandelteam, de coördinator van de bedrijfshulpverlening (BHV), de opleidingscoördinator, de P&O adviseur, de adviseur beleid kwaliteit en veiligheid, de controller en de bestuurder.

Het viel de auditoren op dat alle bewoners en contactpersonen die zij hebben gesproken tevreden zijn in St. Elisabeth en vertrouwen hebben in de zorg. Verder viel het hen op hoe enthousiast onze medewerkers zijn over hun werk. Ook de mogelijkheid dat echtparen hier kunnen wonen, de persoonsgerichte manier van werken en de rol van de welzijnsconsulenten werden expliciet benoemd als positieve punten, maar ook de manier waarop we domotica/telefonie aan het vernieuwen zijn, de leermogelijkheden via e-learning voor medewerkers en de introductie van nieuwe medewerkers kwamen als zeer positief naar voren.

De aandachtspunten van de auditoren hadden te maken met het elektronisch cliëntendossier dat we nog beter en efficiënter kunnen gebruiken en de rol van de teams en de incidentencommissie bij het leren en verbeteren na bespreking van een incident. Met deze aandachtspunten gaan we aan de slag.

De conclusie is dat we zeker voorgedragen worden voor verlenging van ons GOUDEN keurmerk voor de komende 3 jaar!

X