Het werk van de stichting

Voelt u zich betrokken bij St. Elisabeth en draagt u bewoners en cliënten een warm hart toe?
Wilt u graag een steentje bijdragen om het leven van ouderen te veraangenamen?
Dan is de stichting Vrienden van St. Elisabeth misschien iets voor u.

St. Elisabeth is een AWBZ-gefinancierde instelling. U leest en hoort het ook regelmatig in de media. Deze financiering is beperkt en kent strenge voorwaarden. Juist voor sfeerbepalende en inspirerende activiteiten is in het budget geen ruimte, terwijl deze activiteiten het leven van onze bewoners en cliënten veraangenamen.

Stichting Vrienden van St. Elisabeth springt financieel bij om bepaalde activiteiten of aanschaf van middelen mogelijk te maken. Hoe groter het aantal Vrienden, hoe meer we bewoners en cliënten kunnen steunen. U kunt de stichting helpen door u aan te melden als Vriend en jaarlijks bij te dragen. Een eenmalige bijdrage, een erfenis of een legaat behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden. U kunt hiervoor het inschrijfformulier gebruiken.
De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een instelling zoals bedoeld in artikel 24, lid 4.