ANBI

Stichting Vrienden van St. Elisabeth is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Op deze pagina vindt u de gegevens die een ANBI-instelling dient te publiceren.

Naam: Stg. Vrienden van St. Elisabeth
Fiscaal nummer: 8187.66.311
Contactgegevens:   
e-mail: info@stelisabeth.nl
Adres: Wouwseweg 21, 4703 BL Roosendaal
Tel.: 0165-592400

Bestuur: 
Mevr. A.C. Konings
Dhr. M.A.F. Mekes
Mevr. C.D.M. Uijtdehaag
Mevr. A.F.W.M. van Overveld - Brans

Beleidsplan: Stichting Vrienden van St. Elisabeth springt financieel bij om bepaalde activiteiten of aanschaf van middelen mogelijk te maken voor Woonzorgcentrum St. Elisabeth te Roosendaal.

Beloningsbeleid: Hetbestuurder ontvangt geen beloning. Er is geen personeel in dienst van de Stichting.

Doelstelling: Bijdragen in het behartigen van het welzijn van bewoners en/of personeel van het woonzorgcentrum St. Elisabeth te Roosendaal

 Uitgeoefende activiteiten: Het mede financieren van diverse aanschaffingen t.b.v. de cliënten van St. Elisabeth te Roosendaal.

Financiële verantwoording: klik hier.